Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie

To sme my..

Piatok 25. 5. 2018
Počet návštev: 1050753

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Naša škola sa opäť zapojila do projektu, ktorého vyhlasovateľom je TESCO.

  Cieľom nášho projektu "PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU" je vytvárať si pozitívny vzťah k jedlu, uvedomiť si, že zdravé jedlo je predpokladom kvalitného života, vzdelávať sa v oblasti potravín a výživy a získavať čo najviac informácií o jedle a zdravom životnom štýle. Už teraz vieme, že aj naši žiaci sa počas realizácie projektu "Podpora zdravého životného štýlu" veľa naučia a poznatky budú využívať v reálnom živote. Tešíme sa na nové nápady a aktivity našich žiakov a pomoc rodičov a priateľov školy.

 • Do galérie Prednes anglickej poézie a prózy boli pridané fotografie.

  O tom, že angličtina je u žiakov obľúbená, svedčí aj záujem o prednes anglickej poézie a prózy. Do školského kola súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa. Prípravou na prednes sa zdokonaľovali v správnej výslovnosti, plynulosti, gramatike, slovnej zásobe a v dramatizácii. Všetci boli veľmi snaživí a podali skvelé výkony. Porota všetkých žiakov ocenila diplomom a sladkosťou. Prvé tri miesta boli ocenené aj anglickou literatúrou.

 • Do galérie Vyhodnotenie súťaže Matematický Kkokan boli pridané fotografie.

  Žiaci prvého stupňa od 19. marca netrpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže Matematický klokan. Najlepšie výsledky v tejto super súťaži dosiahli:

  v kategórii Klokanko 1: Filip Olekšák a Leila Pavličková, 1.A

  v kategórii Klokanko 2: Katarína Odumorková, 2.A

  v kategórii Klokanko 3: Zoran Grivalský, 3.A

  v kategórii Klokanko 4: Natália Andrášová, 4.A

  Z diplomu Školského šampióna sa v tomto školskom roku teší Zoran Grivalský z 3.A triedy. Blahoželáme.

 • Do galérie S lesníkom do lesa boli pridané fotografie.

  Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o, v spolupráci s NLC Zvolen – odborným garantom Lesnej pedagogiky na Slovensku pripravili pre žiakov 3.B, 4.A, 4.B triedy 11.mája 2018 dopoludnie s názvom “ S lesníkom do lesa“.

  Certifikovaní lesní pedagógovia a lesní sprievodcovia, zamestnanci Lesov mesta Spišská Belá pripravili v lokalita FĽAK stanovištia, na ktorých deti plnili rôzne aktivity , ktorých cieľom bol celostný rozvoj osobnosti, s dôrazom na hlavu - ruky - srdce. Žiaci sa aktívne zapájali do všetkých aktivít. Pre žiakov bolo pripravené malé občerstvenie – špekačky, chlieb, pitie a malá sladkosť. Každý žiak zapojený do aktivít dostal malý darček. Na záver poďakoval všetkým žiakom za účasť Ing. František Pisarčík a akciu skončil pozdravom Lesu zdar.

 • Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

  Žiaci 4. A triedy sa rozhodli potešiť svoje mamičky a úprimne sa im poďakovať. Preto si pre ne pripravili program, ktorý venovali svojim mamám pri príležitosti Dňa matiek. Mamičky, ale aj staré mamy s radosťou prijali pozvanie a tak sme sa spoločne stretli 11. mája v popoludňajších hodinách. V programe odzneli úprimné vyznania a milé slová vďaky a program bol naozaj pestrý – tance, piesne, básne, ale aj divadlo. Na nástenke mamičky ocenili aj svoje portéty, ktoré nakreslili naši šikovní maliari. V závere nechýbali darčeky, gratulácie a samozrejme úprimné objatia, či božtek na líčka. Na krásne vystúpenie svojich detí, mohla byť každá mama naozaj hrdá. Ďakujeme.