Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie

To sme my..

Utorok 20. 2. 2018
Počet návštev: 1011289

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, teda aj našej neziskovej organizácii "Združenie rodičov Základnej školy na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej". Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 • Do galérie Navštívili nás škôlkari boli pridané fotografie.

  V utorok v dopoludňajších hodinách nás navštívili škôlkari – predškoláci, ktorí si prišli vyskúšať ako sa sedí v školských laviciach. Naši prváci ich privítali a ukázali im čo všetko už vedia. Pani učiteľka pripravila aktivitu s obrázkami a hláskami a škôlkari skúšali svojich kamarátov prvákov. Na záver si všetci spolu veselo zaspievali fašiangovú pesničku. Už teraz sa tešíme na nových prváčikov, ktorí prídu v septembri.

  Ďakujeme za milú návštevu.

 • Expert Geniality Show

  - je celoslovenská súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorú vyhlasuje Talentída, n. o. Bratislava. Je to súťaž, ktorá podporuje logické a kritické myslenie a súťaživosť.

  Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať. Dáva žiakom čo najviac priestoru na osobný rozvoj, učí ich zodpovednosti, systematickej práci a radosti z myslenia. V tejto súťaži sa môže získať - čestný titul EXPERT v každom tematickom okruhu ak je umiestnenie v prvej štvrtine všetkých zúčastnených a cennejší titul TOP EXPERT za umiestnenie v prvej stovke.

 • Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

  Hviezdoslavov Kubín

  Nabrúsme si hrdielka! To bolo ústredné heslo všetkých interpretov poézie a prózy na druhom stupni našej školy, čo sa chystali po výbornom zvládnutí triedneho kola, na celoškolské. Konalo sa dňa 6. februára 2018 na 6. vyučovacej hodine. Súťažilo sa v dvoch kategóriách (II. kategórii – 5. a 6. ročník a III. kategórii - 7. a 9. ročník).

  II. kategória – poézia

  1. miesto – Andrea Fedorová
  2. miesto – Simona Fiamčíková
  3. miesto
 • Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

  Fašiangy, Turíce..., tak sa spieva v jednej pesničke. Všetci dobre vieme, že fašiangy sú časom zábav, plesov a karnevalov. Po nich nasleduje pôst, cez ktorý všetka zábava utícha až do Veľkej noci. Keďže zábavu majú radi nielen dospelí, ale aj deti, už tradične sme pripravili karneval, ktorý bol zároveň aj odmenou za polročné snaženie - vysvedčenie. Bolo vidieť, že z roka na rok si žiaci pripravujú čoraz krajšie a kreatívnejšie masky, z ktorých je ťažko vybrať tie naj... Nakoniec porota vybrala a ocenila masky, za ktorými sa ukrývalo kus nápaditej práce a žiaci si ich vyrobili sami alebo spoločne s rodičmi, starými rodičmi, s kamarátmi. Po vyhodnotení sa všetci dobre zabávali. Do tanca im hrali chlapci zo 7.A triedy.