Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie

Kontakt

Meno školy: Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá
Email školy: sekretariat@zsstefsbela.edu.sk
Telefón: 0524591385
Adresa školy: Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá
Vedenie školy: Riaditeľka: Mgr. Elena Stachová
Zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie: Mgr. Silvia Belončáková
Zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Natália Labusová