• Oznam - zákaz vstupu cudzích osôb
    • 20. 9. 2020
    • Podľa nariadenia RÚVZ je:

     • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo na stiahnutie v prílohe, príp. si ho môžete vyzdvihnúť vo vstupnej chodbe hlavnej budove školy).
     • Pod cudzou osobu sa rozum
    • Oznam - zákaz vstupu cudzích osôb: Čítať viac
    • 2. kolo volieb zástupcov rodičov do rady školy
    • 17. 9. 2020
    • Dňa 17.9.2020 sa mali v rámci plenárnej schôdze rodičov a priateľov školy uskutočniť voľby zástupcov rodičov do rady školy. Voľby sa neuskutočnili, nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Na základe toho, vedenie ZŠ vyhlasuje 2. kolo volieb, ktoré sa bude konať dňa 22.9.2020 (v utorok) od 16:00 do 17:00 hod. Preto prosíme rodičov o čo najvyššiu účasť.

    • 2. kolo volieb zástupcov rodičov do rady školy : Čítať viac
    • Podporte nás v projekte nadácie COOP Jednota - 2. Multifunkčná učebňa v prírode
    • 2. 9. 2020
    • Nadácia COOP Jednota prichádza aj tento rok s Programom na podporu lokálnych komunít. Jeho cieľom je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporovať účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji a pomáhať pri napĺňaní lokálnych potrieb či riešeniach problémov. Cieľom je taktiež zvyšovanie spokojnosti s kvalitou života v meste. V rámci 4. ročníka uvedeného programu sa bude v predajni COOP Jednota v Spišskej Belej hlasovať za tieto projekty:

    • Podporte nás v projekte nadácie COOP Jednota - 2. Multifunkčná učebňa v prírode: Čítať viac
    • Cvičenie v prírode
    • 17. 9. 2020
    • V pondelok 14.9.2020 naša škola zívala prázdnotou. Všetci žiaci strávili tento príjemný, slnečný deň v prírode. Rozišli sa na rôzne svetové strany. Všetci športovali a zábavnými hrami rozvíjali svoju rýchlosť, obratnosť i vytrvalosť. Spoznávali prírodu i naše mesto a utužovali priateľstvá.

    • Cvičenie v prírode: Čítať viac
    • Plenárna schôdza ZRPŠ
    • 11. 9. 2020
    • Riaditeľ školy a predsedkyňa ZRPŠ pri ZŠ M. R Štefánika Spišská Belá, pozývajú rodičov na plenárnu schôdzu rodičov a priateľov školy, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 17. septembra 2020 o 16:00 hod. v areáli školy (hlavná budova školy).

     Rodičia pri vstupe do budovy rešpektujú epidemiologické opatrenia (R-O-R) a podľa zverejnených pokynov sa presúvajú priamo do jednotlivých tried (prosíme rodičov, aby si priniesli vlastné pero).

    • Plenárna schôdza ZRPŠ : Čítať viac
    • SCHRÁNKA DÔVERY
    • 16. 9. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci a učitelia!

     V škole nám pribudla SCHRÁNKA DÔVERY (schránka na Vaše nápady, podnety...)

     Na čo slúži táto schránka?

     Môžete sa jej kedykoľvek zdôveriť. Schránka je venovaná všetkým, ktorí majú a hlavne chcú niečo povedať, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky, ktorí hľadajú iba

    • SCHRÁNKA DÔVERY: Čítať viac
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 24. 9. 2020
  • Fotogaléria

   • Netradičný začiatok nového školského roka 2020/2021
   • Triedne kolektívy 2019/2020
   • Koniec školského roka 2019/2020
   • Učíme sa doma
   • Plavecký výcvik
   • Lyžiarsky výcvik
   • Lyžiarsky výcvik
   • Expert geniality show
   • Materinský jazyk