Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie

O škole

INFORMÁCIE O ŠKOLE

 

 

1. Zriaďovacia listina a dodatky 

     Zriadovacia_listina_a_dodatky(1).pdf

            Zriaďovacia listina

            Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine

            Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine

            Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine

            Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine

            Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine

 

 2. Zaradenie do siete škôl

            Názov školy: Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

            Adresa : Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá

            Právna forma: právny subjekt

            Zriaďovateľ: Mesto Spišská Belá

            Telefón:      0524591385                                                   

            Fax:            0524684072

            E-mail:       sekretariat@zsstefsbela.edu.sk

            Zriaďovateľ : Mesto Spišská Belá

            Riaditeľ školy: Mgr. Elena Stachová

            Zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň: Mgr. Silvia Belončáková

            Zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň: Mgr. Natália Labusová

 

3. Organizácia školy

            Počet žiakov: 318 žiakov - 1. stupeň 144 žiakov, 2. stupeň 174 žiakov

            Súčasťou školy je: Školský klub detí - 50 žiakov

 

4. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov, ktorými sa riaditeľstvo školy pri výkone svojej pôsobnosti riadi

            Školský zákon z 22. mája 2008. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

            Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 6. júla 2011 o základnej škole.

            Výchova a vzdelávanie v základnej škole

            Organizácia základnej školy