Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie
 • Preteky v plávaní - okresné kolo

  Do galérie Preteky v plávaní - okresné kolo boli pridané fotografie.

  Žiačka 3.A triedy Rebeka Šolcová zo ZŠ M. R. Štefánika obsadila v okresnej súťaži v plávaní 3.miesto. Srdečne blahoželáme.

  Mgr. Ľ. Lešundáková

 • JAR V SADE - JAR V ŠKOLE

  Do galérie JAR V SADE - JAR V ŠKOLE boli pridané fotografie.

  V rámci „Školského programu s finančnou podporou Európskej únie“ spoločnosť GAS – Familia s. r. o., Stará Ľubovňa, nám zaslala ovocný stromček „JABLOŇ“, ktorý má symbolizovať ďalšiu spoluprácu v rámci školského programu dodávok ovocia a zeleniny do našej školy.  Žiaci s radosťou zasadili jabloň v školskej záhrade a budú sa o ňu vzorne starať.

  Ďakujeme spoločnosti GAS – Familia s.r.o. aj za dodanie náradia a pomôcok – hrable, rýľ, motyka, polievačka a plastové vedierko.

  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nové stromčeky, ktoré budú skrášľovať našu školskú záhradu.  

 • Vyhodnotenie súťaže Maksík

  Do galérie Vyhodnotenie súťaže Maksík boli pridané fotografie.

  9. ročník súťaže Maksík je úspešne za nami. Najlepšie umiestnenie a diplom Najmúdrejší Maksáčik v tomto školskom roku získali: Katarína Odumorková, 2.A a Barbora Olekšáková, 3.A. Obidve žiačky dokázali počas školského roka získať plný počet bodov. Tesne za nimi sa umiestnil Zoran Grivalský, 3.A. Diplomy Múdry Maksáčik získali: Lukas Bušovský, 2.A, Samuel Krigovský, 3.A a Šimon Suchý, 4.A. Okrem diplomov všetci získali aj pekné ceny: Maksíkovské tričko, batoh, pero s bublifukom alebo ceruzky. Veríme, že súťaž bola prínosom pre našich žiakov a v septembri spoločne rozbehneme jubilejný 10. ročník.

  Mgr. Darina Karabová

 • Škola v prírode

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

  V dňoch 21. 5. – 25. 5. 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili školy v prírode vo Vernári. Boli to krásne chvíle, ktoré v každom z nás zanechali nezabudnuteľné dojmy. Aktivity, ktoré nám pripravili animátorky boli zaujímavé, veselé, poučné a veľmi zábavné.  Každý deň sme mali bohatý program a od rána do večera sme putovali svetadielmi a spoznávali ich históriu, významné osobnosti, kultúru a geografiu. Nechýbali ani športové aktivity a rôzne súťaže. Deťom sa veľmi páčil aj galavečer s programom „Ukáž, čo vieš“, kde mohli žiaci predviesť svoj talent. Odmenou im boli rôzne darčeky od cestovnej kancelárie Slniečko.  Navštívili sme aj Dobšinskú ľadovú jaskyňu a tiež sme sa vybrali po stopách partizánov a objavili sme ich bunker.  Obdivovali sme krásy prírody okolia Slovenského raja a cez aplikáciu Pl@ntNet sme spoznávali rastlinky. Na záver školy v prírode sa žiaci zabavili na diskotéke a rozlúčili sa s animátorkami. Poďakovanie patrí celému tímu CK Slniečko a zamestnancom penziónu Suchá vo Vernári za vynikajúcu starostlivosť, skvelý program a veľmi chutnú stravu.

  Mgr. Silvia Belončáková

 • Challenge day

  Do galérie Challenge day boli pridané fotografie.

  V rámci „Challenge Day“ sa konajú v slovenských mestách rôzne športové aktivity pre mladších aj starších. Myšlienka sa objavila pred viac ako dvadsiatimi rokmi v kanadskom Saskatoone, ktoré vyzvalo iné mestá, aby jeden deň v roku zasvätili pohybu. Od roku 1991 sa takýto deň organizuje v medzinárodnom ponímaní a od roku 1993 sa zapojilo aj Slovensko.

  Z dôvodu pokračovania v tradícii a možnosti spraviť niečo pre svoje zdravie sme aj my prijali túto výzvu a zapojili sme sa do aktivít zvyšujúcich pulzovú frekvenciu v nepretržitom trvaní 15 minút. Po veľkej prestávke sa takmer osemdesiat žiakov 1. stupňa vyrojilo na školský dvor a spolu so svojimi učiteľmi neodolali rôznym športovým aktivitám. Do športových aktivít sa zapojili aj žiaci 2. stupňa. Plánovaných pätnásť minút nepretržitej pohybovej aktivity sa nakoniec zmenilo na celú vyučovaciu hodinu. Tá sa niesla nielen v duchu pohybových aktivít, ale žiaci zažili aj množstvo zábavy, smiechu a veselosti z krásneho slnkom zaliateho dňa.

  Mgr. K. Čížiková

 • Rozprávka na hrade

  Do galérie Rozprávka na hrade boli pridané fotografie.

  Žiaci 1. stupňa našej školy  mali dňa 29.5.2018 nezabudnuteľný zážitok vďaka rozprávkovému príbehu „Modrý vták“ na Kežmarskom hrade. Rozprávka, ktorú sme videli, bola adaptáciou slávnej divadelnej hry belgického básnika a dramatika Maurica Maeterlincka. Spolu s dvoma deťmi sme putovali za modrým vtákom po cestách plných rozprávkových dobrodružstiev. S našimi hrdinami sme hľadali modrého vtáka, ktorého potrebujeme všetci, aby sme mohli byť šťastní. A ako v každej rozprávke, aj tu sa všetko dobre skončilo.

  Rozprávka nás upútala prekrásnymi scénkami, peknou výpravou a hereckým výkonom hercov. Ďakujeme.

 • TAJNÝ ŽIVOT MESTA - projekt

  Do galérie TAJNÝ ŽIVOT MESTA - projekt boli pridané fotografie.

  Žiaci 3.A zo ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej sa zapojili do projektu „Tajný život mesta.“ Na Slovensku projekt organizuje Živica. Cieľom projektu bolo vytvoriť quest. Quest-hľadačka je vychádzka s príbehom, u ktorej je najdôležitejšia cesta a poznanie. Prostredníctvom questu, teda prostredníctvom hry poznávame naše mesto, jeho okolie a biodiverzitu.

  Vo februári na jednodňovom kurze v Poprade si náš tím vymenil skúsenosti s tvorbou questov v okolí svojich škôl. Vybrali sme si tému questu, trasu kadiaľ povedie a na ktorej upozorní na prírodné bohatstvo nášho mesta. Quest sme si pripravili pre svojich kamarátov z materskej školy, aby lepšie spoznali ZŠ, ktorú si vybrali pri zápise do 1. ročníka a oboznámili sa aj s jej okolím a biodiverzitou. V škole sme si ku questu dotvorili básne, vymysleli tajničky a indície, ktoré sme tiež zahrnuli do hľadačky. V apríli sme realizovali informačnú kampaň o queste vytvorenom školou. Do MŠ sme poslali pozvánku, ktorú vytvorili deti z jednotlivých obrázkov a dotvorili ju kresbami.

  Quest sme realizovali v máji. Deti predstavili našu školu a jej okolie netradičným spôsobom. Obliekli sa do kostýmov  rozprávkových postavičiek a tie sprevádzali hľadačov pokladu na jednotlivých stanovištiach.  Za každú správne vyriešenú tajničku dostali deti na jednotlivých stanovištiach indície, ktoré po doplnení do výslednej tajničky prezradia, kto stráži poklad. Okrem rozprávkových postavičiek deti sprevádzala aj postava generála M. R. Štefánika. Pre svojich malých kamarátov si náš tím pripravil aj mapu, na ktorej bol nakreslený smer cesty k pokladu. Za správne vyriešenie tajničiek boli deti odmenené sladkosťami a obrázkami Milana Rastislava Štefánika. 

  Mgr. Ľudmila Lešundáková

 • Dopravná výchova pre mladších žiakov

  Do galérie Dopravná výchova pre mladších žiakov boli pridané fotografie.

  Dopravná výchova určená mladším žiakom je jednou z foriem prevencie i znalosti dopravných predpisov a bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách. Žiaci sa stávajú súčasťou cestnej premávky ako chodci, kolobežkári, korčuliari na kolieskových korčuliach, cyklisti, či ako cestujúci v hromadnej alebo osobnej doprave.

  Aktivitou, ktorú realizujeme dvakrát v školskom roku, získavajú žiaci základné elementárne poznatky, zručnosti, návyky a postoje v pravidlách cestnej premávky ako chodci, ale ako aj cyklisti, či kolobežkári. Chôdza po ceste, po chodníku, cez križovatku, priechod pre chodcov, po krajnici, prechádzanie cez cestu mimo priechodu, samostatne aj skupina, správne oblečenie  a označenie, znalosti dopravného značenia, ako aj jazda na bicykli a kolobežke boli základnými témami teoretickej a praktickej časti.

  Cieľom dopravnej výchovy je:

  • osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec a cestujúci,
  • pochopiť význam dopravných značiek a signalizačných zariadení,
  • naučiť sa pozorovať okolie a vyhodnocovať dopravné situácie z hľadiska bezpečnosti,
  • pochopiť funkciu dopravných prostriedkov v živote človeka,
  • uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke a to ako chodec, korčuliar, cyklista,
  • pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
  • schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli.

  Za spoluprácu a realizáciu dopravnej výchovy na našej škole ďakujeme Mestskej polícii Vysoké Tatry.

 • NAKUPUJTE V TESCU A HLASUJTE ZA NÁŠ PROJEKT

  Naša škola sa opäť zapojila do projektu, ktorého vyhlasovateľom je TESCO.  

  Cieľom nášho projektu "PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU" je vytvárať si pozitívny vzťah k jedlu, uvedomiť si, že zdravé jedlo je predpokladom kvalitného života, vzdelávať sa v oblasti potravín a výživy a získavať čo najviac informácií o jedle a zdravom životnom štýle. Už teraz vieme, že aj naši žiaci sa počas realizácie projektu "Podpora zdravého životného štýlu" veľa naučia a poznatky budú využívať v reálnom živote. Tešíme sa na nové nápady a aktivity našich žiakov a pomoc rodičov a priateľov školy.

  Ako nám môžete pomôcť?

  Stačí, keď budete nakupovať v Tescu a podporíte náš projekt hlasovaním od 7. mája do 4. júna 2018.

  Ďakujeme

 • Prednes anglickej poézie a prózy

  Do galérie Prednes anglickej poézie a prózy boli pridané fotografie.

  O tom, že angličtina je u žiakov obľúbená, svedčí aj záujem o prednes anglickej poézie a prózy. Do školského kola súťaže sa zapojili žiaci druhého stupňa. Prípravou na prednes sa zdokonaľovali v správnej výslovnosti, plynulosti, gramatike, slovnej zásobe a v dramatizácii.  Všetci boli veľmi snaživí a podali skvelé výkony. Porota všetkých žiakov ocenila diplomom a sladkosťou. Prvé tri miesta boli ocenené aj anglickou literatúrou.

  1. miesto -  Lenka Selepová zo 6.A
  2. miesto -  Olívia Staviarska zo 7.A
  3. miesto -  Tatiana Bučáková z 9.A

  Ostatní zúčastnení: Martin Badžo 6.B , Emma Nebusová 6.A,  Miroslava Brežinová 7.A, Sára Čabanová 7.A, Michaela Fudalyová 7.A, Leah Dobešová 7.A, Tadeáš Gurka 7.A, Monika Adamcová 8.B, Mária Čupková 8.B

  Všetkým blahoželáme a prajeme veľa chuti do učenia angličtiny.

  Mgr. S. Belončáková, Mgr. Z. Ganzarčíková

 • Vyhodnotenie súťaže Matematický Klokan

  Do galérie Vyhodnotenie súťaže Matematický Klokan boli pridané fotografie.

  Žiaci prvého stupňa od 19. marca netrpezlivo čakali na vyhodnotenie súťaže Matematický klokan. Najlepšie výsledky v tejto super súťaži dosiahli:

  v kategórii Klokanko 1: Filip Olekšák a Leila Pavličková, 1.A

  v kategórii Klokanko 2: Katarína Odumorková, 2.A

  v kategórii Klokanko 3: Zoran Grivalský, 3.A

  v kategórii Klokanko 4: Natália Andrášová, 4.A

  Z diplomu Školského šampióna sa v tomto školskom roku teší Zoran Grivalský z 3.A triedy. Blahoželáme.

  Aj ostatní žiaci dosiahli pekné výsledky. Tu sú ich mená: S. Blanárová, S. Nováková, B. Vojčík, Z. Halčinová, T. Halčín, D. Kostka. L. Farkaľová, A. Budzáková, T. Gancarčiková, M. Kovalčík, L. Renner, B. Pirožek, T. Tomala, L. Filipová, D. Odrobina, P. Repel, D. Rezničák, M. Blanár, S. Krigovský, R. Šolcová, B. Olekšáková, V. Gregorová, P. Kostková, Z. Chlebáková, Š. Suchý. T. Šleboda, V. Slamená, T. Sedlák, V. Adamcová.

  Súťaž sa žiakom páčila, preto sa už teraz tešíme na jej 22. ročník.

  Mgr. D. Karabová

 • S lesníkom do lesa

  Do galérie S lesníkom do lesa boli pridané fotografie.

  Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o, v spolupráci s NLC Zvolen – odborným garantom Lesnej pedagogiky na Slovensku pripravili pre žiakov 3.B, 4.A, 4.B triedy 11.mája 2018 dopoludnie s názvom “ S lesníkom do lesa“.

  Certifikovaní lesní pedagógovia a lesní sprievodcovia, zamestnanci Lesov mesta Spišská Belá pripravili v lokalita FĽAK stanovištia, na ktorých deti plnili rôzne aktivity , ktorých cieľom bol  celostný rozvoj osobnosti, s dôrazom na hlavu -  ruky - srdce. Žiaci sa aktívne zapájali do všetkých aktivít. Pre žiakov bolo pripravené malé občerstvenie – špekačky, chlieb, pitie a malá sladkosť. Každý žiak zapojený do aktivít dostal malý darček. Na záver  poďakoval všetkým žiakom za účasť Ing. František Pisarčík a akciu skončil pozdravom Lesu zdar.

  Mgr. Gotzmannová

 • Deň matiek

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

  Žiaci 4. A triedy sa rozhodli  potešiť svoje mamičky a úprimne sa im  poďakovať. Preto si pre ne pripravili program, ktorý venovali svojim mamám pri príležitosti Dňa matiek. Mamičky, ale aj staré mamy s radosťou prijali pozvanie a tak sme sa spoločne stretli 11. mája v popoludňajších hodinách. V programe odzneli úprimné vyznania a milé slová vďaky  a program bol naozaj pestrý – tance, piesne, básne, ale aj divadlo.  Na nástenke mamičky ocenili aj svoje portéty, ktoré nakreslili naši šikovní maliari. V závere nechýbali darčeky, gratulácie a samozrejme úprimné objatia,  či božtek na líčka. Na krásne vystúpenie svojich detí, mohla byť každá mama naozaj hrdá. Ďakujeme.

  Mgr. D. Karabová

 • Spomienka na Milana Rastislava Štefánika

  Do galérie Spomienka na Milana Rastislava Štefánika boli pridané fotografie.

  Milan Rastislav Štefánik, ktorého slávne meno nesie naša škola, bol slovenský astronóm, vojenský letec, generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. 4. mája 1919 tragicky zahynul neďaleko Ivanky pri Dunaji pri páde lietadla, ktorým sa po šiestich rokoch vracal späť do svojej milovanej vlasti. Pri príležitosti 99. výročia jeho úmrtia sme na našej škole usporiadali Slávnostnú akadémiu, aby sme si pripomenuli túto významnú osobnosť slovenských dejín. Po úvodnom príhovore pani riaditeľky sa našim žiakom predstavil astronóm RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu SAV, ktorý naším žiakom priblížil život a pôsobenie M. R. Štefánika, ale aj veľa užitočných informácii o vesmíre, Slnku a planétach. Po týchto užitočných informáciách žiaci našej školy, rozdelení do dvoch družstiev, súťažili proti sebe v rôznych disciplínach. Väčšina z nich bola vedomostných a týkala sa práve života a pôsobenia M. R. Štefánika a Spišskej Belej a nášho blízkeho regiónu. Celý program vynikajúco odmoderoval žiak 9.B Jaroslav Krigovský, ktorý si svojou bezprostrednosťou a dôvtipom ihneď získal sympatie žiackeho, aj učiteľského publika. Prestávky medzi jednotlivými disciplínami oživil program mažoretiek, ľudové vystúpenie žiakov prvého stupňa a tanečné a spevácke číslo žiakov druhého stupňa z krúžku anglického jazyka. Všetkým účinkujúcim, súťažiacim a hosťom ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry a za skvelý kultúrny zážitok.

  Mgr. Michaela Fudalyová, Mgr. Marta Neupauerová, Mgr. Jana Šavelová, Mgr. Milan Varjan

 • Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

  Do galérie Kľúče od kráľovstva Márie Terézie boli pridané fotografie.

  Aj tento rok sme sa nechali pozvať na prechádzku históriou a zapojili sme sa do 3. ročníka súťaže Kľúče od kráľovstva Márie Terézie. Témou tohto ročníka je Detstvo Márie Terézie. Už v detstve bola panovníčka Mária Terézia veľmi húževnatá, prívetivá, milá. Vynikala hudobným vzdelaním, hrala na klavíri, pekne spievala, tancovala a maľovala. Preto výtvarné práce žiakov boli zamerané predovšetkým na umenie a vzdelanie Márie Terézie. O priazeň poroty sa budú uchádzať výtvarné práce N. Andrášovej,  P. Kostkovej, D. Polhošovej a V. Slamenej. Držíme palce.

  Mgr. D. Karabová

 • OZNAM

  7. máj 2018 - voľno udelené riaditeľkou školy z organizačných dôvodov.

 • 3.B trieda sa zapojila do projektu „Mliečny fond“

  Slovenskí poľnohospodári sa rozhodli darovať svoje kravičky deťom na adopciu, aby si uvedomili aké sú kravičky výnimočné a užitočné, lebo nám dávajú mlieko. Adoptuj kravičku je projekt Mliečneho fondu, ktorí je financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka.  Cieľom projektu je zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov zo Slovenska ako aj zvýšenie povedomia o slovenských prvovýrobcoch mlieka.

  Pre adopciu kravičky bolo potrebné nazbierať 40 kódov slovenských mliečnych výrobkov. Na základe týchto kódov si žiaci mohli vybrať svoju kravičku, farmu kde žije a dať jej meno. Prostredníctvom internetu ju môžu kŕmiť, hrať sa s ňou. Farmu, kde sa kravička nachádza, môžu osobne navštíviť 22. júna 2018.

  Mgr. B. Gotzmannová

 • Okresné kolo vo florbale dievčat- 2. miesto

  Do galérie Okresné kolo vo florbale dievčat- 2. miesto boli pridané fotografie.

  Dňa 27.4.2018 sa naše dievčatá po úspešnom prvom mieste v obvodnom kole zúčastnili okresného kola vo florbale, ktoré sa uskutočnilo v novovybudovanej športovej hale FOCUS v Kežmarku. Zážitok to bol naozaj veľký, nakoľko naše dievčatá snáď po prvýkrát nielen videli, ale aj hrali v takejto hale. Turnaja sa zúčastnili: ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá, ZŠ Vrbov, ZŠ Nižná brána a ZŠ Slovenská Ves.

  Každý jeden zápas bol náročný a napínavý, o víťazstve niekedy rozhodovali  maličkosti, niektoré stretnutia boli vyrovnané a mali svoju vysokú hernú kvalitu. Napriek tomu, že všetci bojovali s veľkým nasadením, víťaz mohol byť iba jeden. Našim dievčatám, ktoré tak veľmi túžili stať sa majsterkami okresu, sa to nakoniec nepodarilo i napriek tomu, že neprehrali ani jeden zápas. V náš neprospech rozhodlo viac strelených gólov, teda „skóre“. No, chýbalo nám kúsok šťastia, ale takto to v športe niekedy býva. Dôležité je, že si dievčatá našli nové priateľstvá, vzájomne sa povzbudzovali a motivovali počas jednotlivých zápasov i mimo nich. A to je niekedy viac ako byť prvý...

  Zápasy:

  ZŠ M. R. Štefánika – Nižná brána 3:1

  ZŠ Vrbov – ZŠ Slovenská Ves 1:0

  ZŠ Nižná brána – ZŠ Slovenská Ves 2:0

  ZŠ M. R. Štefánika – ZŠ Vrbov 0:0

  ZŠ Vrbov – ZŠ Nižná brána 4:0

  ZŠ Slovenská Ves – ZŠ M. R. Štefánika 1:2

  Celkové poradie:

  1. miesto – ZŠ Vrbov
  2. miesto – ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá
  3. miesto – ZŠ Nižná brána, Kežmarok
  4. miesto – ZŠ Slovenská Ves

  Našu školu reprezentovali: Zuzana Talarova, Klaudia Polačeková, Lenka Budzáková, Michaela Bučáková, Ema Kovalčíková, Zuzana Bujňáková, Klaudia Kaňuková, Viktória Vaverčáková, Júlia Olekšáková, Tatiana  Bučáková, Melánia Chovaňáková, Dominika Kováčiková.

  Ďakujeme, dievčatá.

  PaedDr. Ľudovít Gumulák

 • Nočná pátracia akcia

  Do galérie Nočná pátracia akcia boli pridané fotografie.

  V piatok podvečer zaplnili školu siedmaci, aby sa dozvedeli zaujímavosti a fakty historických príbehov podľa vlastného scenára.  Nočný príbeh začínal pri vatre čítaním s porozumením, pokračoval dramatizáciou príbehu a hľadaním indícií v areáli školy. Každú indíciu získali splnením vedomostných aj zábavných úloh, ktoré im umožnili dozvedieť sa ďalšie zaujímavosti z histórie.

  Po pátracej akcii sa žiaci presunuli z areálu školy do telocvične, kde ich čakal DJ Samo a pripravil im diskotéku so zábavnými a vtipnými hrami a súťažami. V nočných hodinách sa všetci presunuli do tried, kde ich čakali spacáky a všetci od únavy zaspali.  V sobotu ráno sme opúšťali školu s úsmevom na tvári a s peknými zážitkami.

  Cieľom nočnej pátracej akcie bolo zabaviť sa, utužiť kolektív a hravou formou sa dozvedieť veľa nového a zaujímavého.

  Mgr. N. Labusová, Mgr. E. Stachová

 • Prváci a škôlkari si opäť zašportovali

  Do galérie Prváci a škôlkari si opäť zašportovali boli pridané fotografie.

  Základná škola M. R. Štefánika usporiadala dňa 20. apríla 2018 už tretí ročník Detskej športovej olympiády pre predškolákov Materskej školy Mesta Spišská Belá.
  V športovom areáli súťažilo 130 malých športovcov  v desiatich disciplínach, v ktorých si mohli overiť svoju rýchlosť, obratnosť i schopnosť sústrediť sa. Aj keď sa všetci účastníci usilovali dosiahnuť čo najlepšie výsledky, hlavným cieľom olympiády bol rozvoj pohybových zručností a výchova k aktívnemu využívaniu voľného času.

  A kto vlastne zvíťazil? Jednoznačne všetci! Každý predškolák a prvák si domov odniesol diplom, medailu a úsmev na tvári.

  Mgr. K. Čížiková, Mgr. D. Sekeráková

strana: