Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie
 • Šarkaniáda

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

  Posledné teplé slnečné lúče vylákali 19. septembra, žiakov prvej a druhej B do prírody, kde si púšťali šarkanov. Svieži vánok dvíhal šarkanov do veľkej výšky a deti šantili spolu s nimi. Aj keď niektoré šarkany lietať nechceli, deti využili priestor na hru a zábavu. Nabrali nové sily do ďalších školských povinností.

  Mgr. D. Sekeráková, Mgr. B. Halčinová

 • Školský klub detí

  Bližšie informácie o Školskom klube detí  nájdete v priečinku "Školský klub detí" na ľavej strane našej webovej stránky. 

 • Začiatok školského roka

  Školský rok 2018/2019 začína 3. septembra 2018 o 8:30 na školskom dvore.

  Tešíme sa na Vás 

   

 • Zoznam pomôcok na školský rok 2018/2019
 • Koniec školského roka

  Do galérie Koniec školského roka boli pridané fotografie.

  V piatok 29. 6. 2018 sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Zároveň sme sa rozlúčili s deviatakmi, ktorí budú pokračovať v štúdiach na stredných školách. Pani riaditeľka sa príhovorom poďakovala žiakom a učiteľom za celoročnú prácu a popriala všetkým krásne leto, veľa oddychu a pekných zážitkov. 

  Vedenie školy udelilo mimoriadne ocenenie v podobe knižnej odmeny za vzornú reprezentáciu našej školy:

  V tomto školskom roku to boli títo žiaci:

  • Rebeka Šolcová, 3.A 
  • Šimon Suchý, 4.A
  • Simona Fiamčíková, 5.A
  • Patrik Pataky, 5.A
  • Lenka Selepová, 6.A
  • Anna Nebusová, 7.A
  • Michaela Fudalyová, 7.A
  • Ján Grich, 8.A
  • Mária Čupková, 8.B
  • Monika Adamcová, 8.B
  • Sabastián Patterman, 9.A
  • Marek Zemjanek, 9.A
  • Monika Grichová, 9.A
  • Lucia Zamkovská, 9.A
  • Barbora Adamjaková, 9.B

  Tešíme sa z úspechov našich žiakov a srdečne im blahoželáme.

  Všetkým prajeme krásne leto, prázdniny plné zážitkov a deviatakom veľa úspechov na stredných školách.

  Vedenie školy

   

   

 • Ocenenie najlepších žiakov

  Do galérie Ocenenie najlepších žiakov boli pridané fotografie.

  V školskom roku 2017/2018 boli za svoje školské úspechy, snahu, reprezentáciu, vzorné správanie a pravidelnú školskú dochádzku ocenení pánom primátorom títo žiaci:

  1. ročník – Sofia Chovaňáková

  2. ročník – Tomáš Halčín

  3. ročník – Barbora Brežinová

  4. ročník – Júlia Chovaňáková

  5. ročník – Simona Fiamčíková

  6. ročník – Lenka Selepová

  7. ročník – Michaela Fudalyová

  8. ročník – Monika Adamcová

  9. ročník – Monika Grichová

   

  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku.

  Vedenie školy

 • Kolektívy tried 2017/2018

  Do galérie Kolektívy tried 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Guľko Bombuľko

  Do galérie Guľko Bombuľko boli pridané fotografie.

  Žiaci 7.A triedy spolu s tretiakmi nacvičili divadelné predstavenie O Guľkovi Bombuľkovi pri príležitosti blížiaceho sa stého  výročia narodenia Márie Ďuríčkovej, obľúbenej autorky pre deti. Príbeh o obetavom a veselom Guľkovi Bombuľkovi, ktorý sa kotúľal po dvore plnom zvieratiek bol zaujímavý a napínavý nielen pre našich žiakov, ale aj pre žiakov zo ZŠ J. M. Petzvala a deti z materskej školy. Vo večerných hodinách sa žiaci predstavili aj svojim rodičom a verejnosti. Za svoj talent a herecké výkony si vyslúžili veľký potlesk. 

  Mgr. N. Labusová

 • Čo sme zažili v ŠKD

  Do galérie Čo sme zažili v ŠKD boli pridané fotografie.

  V školskom roku 2017/2018 sme v Školskom klube detí strávili krásne a nezabudnuteľné chvíle plné hier, radosti, smiechu, porozumenia a skvelých zážitkov.

  Deti mali počas celého obdobia mnoho priestoru a príležitostí na sebarealizáciu, rozvoj priateľských vzťahov v príjemnom kolektíve, rozvoj tvorivosti, zodpovednosti, samostatnosti, ale aj empatie či tolerancie.

  Pri výbere vhodných aktivít sme sa zameriavali na komplexný rozvoj osobnosti detí, rešpektujúc ich individuálne potreby a osobné záujmy.

  Veľmi nás potešil narastajúci záujem o Školský klub detí a veríme, že sa deťom u nás aj tento školský rok páčilo. Všetkým prajeme krásne prežitie letných prázdnin a tešíme sa na Vás opäť v septembri! 

  Bc. S. Labusová, Bc. M. Bachledová

 • ENGLISHSTAR - vyhodnotenie

  Do galérie ENGLISHSTAR - vyhodnotenie boli pridané fotografie.

  ENGLISHSTAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci si môžu zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a získať uznanie za svoje schopnosti. Súťaž umožňuje prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

  Tento školský rok sa zapojilo do súťaže ENGLISHSTAR 39 žiakov. Z ich úspechu sa tešíme a prajeme im, aby sa aj naďalej venovali angličtine, nielen v škole, ale aj vo svojom voľnom čase.  

  Najlepšie sa umiestnili:   Mária Čupková        8.B - 99% úspešnosť

                                           Monika Adamcová  8.B - 96% úspešnosť

                                           Anna Nebusová       7.A - 94% úspešnosť

  Úspešní riešitelia: Šimon Suchý 4.A, Sarah Vavrečáková 4.A, Samuel Ploščica 4.B,  Michaela Fudalyová 7.A, Benjamín Morozov 7.A, Timotej  Zavadský 7.A, Lívia Koščáková 8.B, Pavlína Alžbeta Krempaská  8.B, Martin Pliško 8.B                                    

  Ostatní skvelí riešitelia:  Barbora Brežinová 3.A, Zoran Grivalský 3.A, Samuel Krigovský 3.A, Lenka Novajovská 3.A, Barbora Olekšáková 3.A, Natália Ziburová 3.A, Zuzana Chlebáková 4.A, Natália Andrášová 4.A, Paulína Kostková 4.A, Tomáš Šleboda 4.A, Veronika Adamcová 4.B, Simon Brezniak 5.A, Simona Fiamčíková 5.A, Gregor Krempaský 5.A, Marek Suchanovský 5.A, Dáša Vojčíková 5.A, Veronika Ziburová 5.A, Agáta Lacková 6.A, Jakub Fudaly 6.A, Lenka Selepová 6.A, Miroslava Brežinová 7.A, Alexandra Dlugošová 7.A, Leah Dobešová 7.A, Bianca Galliková 7.A, Ľubomír Šoltés 7.A, Oliver Želonka 8.B

  Blahoželáme

  Mgr. S. Belončáková

   

 • Máme radi angličtinu

  Do galérie Máme radi angličtinu boli pridané fotografie.

  Počas celého školského roka sa žiaci prvého stupňa učili angličtinu hravou formou. Najviac sa  im páčili dramatizácie príbehov, projektové vyučovanie, pesničky, hry a učenie cez vzdelávací portál www.bezkriedy.sk. Všetkými aktivitami, ktoré sme realizovali na hodinách, si žiaci rozvíjali svoje zručnosti - písanie, čítanie, rozprávanie, porozumenie. Svoj progres si zaznamenavali v portfóliach, ktoré sú výsledkom ich celoročnej práce. 

  Mgr. S. Belončáková

   

 • Preteky v plávaní - okresné kolo

  Do galérie Preteky v plávaní - okresné kolo boli pridané fotografie.

  Žiačka 3.A triedy Rebeka Šolcová zo ZŠ M. R. Štefánika obsadila v okresnej súťaži v plávaní 3.miesto. Srdečne blahoželáme.

  Mgr. Ľ. Lešundáková

 • JAR V SADE - JAR V ŠKOLE

  Do galérie JAR V SADE - JAR V ŠKOLE boli pridané fotografie.

  V rámci „Školského programu s finančnou podporou Európskej únie“ spoločnosť GAS – Familia s. r. o., Stará Ľubovňa, nám zaslala ovocný stromček „JABLOŇ“, ktorý má symbolizovať ďalšiu spoluprácu v rámci školského programu dodávok ovocia a zeleniny do našej školy.  Žiaci s radosťou zasadili jabloň v školskej záhrade a budú sa o ňu vzorne starať.

  Ďakujeme spoločnosti GAS – Familia s.r.o. aj za dodanie náradia a pomôcok – hrable, rýľ, motyka, polievačka a plastové vedierko.

  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nové stromčeky, ktoré budú skrášľovať našu školskú záhradu.  

 • Vyhodnotenie súťaže Maksík

  Do galérie Vyhodnotenie súťaže Maksík boli pridané fotografie.

  9. ročník súťaže Maksík je úspešne za nami. Najlepšie umiestnenie a diplom Najmúdrejší Maksáčik v tomto školskom roku získali: Katarína Odumorková, 2.A a Barbora Olekšáková, 3.A. Obidve žiačky dokázali počas školského roka získať plný počet bodov. Tesne za nimi sa umiestnil Zoran Grivalský, 3.A. Diplomy Múdry Maksáčik získali: Lukas Bušovský, 2.A, Samuel Krigovský, 3.A a Šimon Suchý, 4.A. Okrem diplomov všetci získali aj pekné ceny: Maksíkovské tričko, batoh, pero s bublifukom alebo ceruzky. Veríme, že súťaž bola prínosom pre našich žiakov a v septembri spoločne rozbehneme jubilejný 10. ročník.

  Mgr. Darina Karabová

 • Škola v prírode

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

  V dňoch 21. 5. – 25. 5. 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili školy v prírode vo Vernári. Boli to krásne chvíle, ktoré v každom z nás zanechali nezabudnuteľné dojmy. Aktivity, ktoré nám pripravili animátorky boli zaujímavé, veselé, poučné a veľmi zábavné.  Každý deň sme mali bohatý program a od rána do večera sme putovali svetadielmi a spoznávali ich históriu, významné osobnosti, kultúru a geografiu. Nechýbali ani športové aktivity a rôzne súťaže. Deťom sa veľmi páčil aj galavečer s programom „Ukáž, čo vieš“, kde mohli žiaci predviesť svoj talent. Odmenou im boli rôzne darčeky od cestovnej kancelárie Slniečko.  Navštívili sme aj Dobšinskú ľadovú jaskyňu a tiež sme sa vybrali po stopách partizánov a objavili sme ich bunker.  Obdivovali sme krásy prírody okolia Slovenského raja a cez aplikáciu Pl@ntNet sme spoznávali rastlinky. Na záver školy v prírode sa žiaci zabavili na diskotéke a rozlúčili sa s animátorkami. Poďakovanie patrí celému tímu CK Slniečko a zamestnancom penziónu Suchá vo Vernári za vynikajúcu starostlivosť, skvelý program a veľmi chutnú stravu.

  Mgr. Silvia Belončáková

 • Challenge day

  Do galérie Challenge day boli pridané fotografie.

  V rámci „Challenge Day“ sa konajú v slovenských mestách rôzne športové aktivity pre mladších aj starších. Myšlienka sa objavila pred viac ako dvadsiatimi rokmi v kanadskom Saskatoone, ktoré vyzvalo iné mestá, aby jeden deň v roku zasvätili pohybu. Od roku 1991 sa takýto deň organizuje v medzinárodnom ponímaní a od roku 1993 sa zapojilo aj Slovensko.

  Z dôvodu pokračovania v tradícii a možnosti spraviť niečo pre svoje zdravie sme aj my prijali túto výzvu a zapojili sme sa do aktivít zvyšujúcich pulzovú frekvenciu v nepretržitom trvaní 15 minút. Po veľkej prestávke sa takmer osemdesiat žiakov 1. stupňa vyrojilo na školský dvor a spolu so svojimi učiteľmi neodolali rôznym športovým aktivitám. Do športových aktivít sa zapojili aj žiaci 2. stupňa. Plánovaných pätnásť minút nepretržitej pohybovej aktivity sa nakoniec zmenilo na celú vyučovaciu hodinu. Tá sa niesla nielen v duchu pohybových aktivít, ale žiaci zažili aj množstvo zábavy, smiechu a veselosti z krásneho slnkom zaliateho dňa.

  Mgr. K. Čížiková

 • Rozprávka na hrade

  Do galérie Rozprávka na hrade boli pridané fotografie.

  Žiaci 1. stupňa našej školy  mali dňa 29.5.2018 nezabudnuteľný zážitok vďaka rozprávkovému príbehu „Modrý vták“ na Kežmarskom hrade. Rozprávka, ktorú sme videli, bola adaptáciou slávnej divadelnej hry belgického básnika a dramatika Maurica Maeterlincka. Spolu s dvoma deťmi sme putovali za modrým vtákom po cestách plných rozprávkových dobrodružstiev. S našimi hrdinami sme hľadali modrého vtáka, ktorého potrebujeme všetci, aby sme mohli byť šťastní. A ako v každej rozprávke, aj tu sa všetko dobre skončilo.

  Rozprávka nás upútala prekrásnymi scénkami, peknou výpravou a hereckým výkonom hercov. Ďakujeme.

 • TAJNÝ ŽIVOT MESTA - projekt

  Do galérie TAJNÝ ŽIVOT MESTA - projekt boli pridané fotografie.

  Žiaci 3.A zo ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej sa zapojili do projektu „Tajný život mesta.“ Na Slovensku projekt organizuje Živica. Cieľom projektu bolo vytvoriť quest. Quest-hľadačka je vychádzka s príbehom, u ktorej je najdôležitejšia cesta a poznanie. Prostredníctvom questu, teda prostredníctvom hry poznávame naše mesto, jeho okolie a biodiverzitu.

  Vo februári na jednodňovom kurze v Poprade si náš tím vymenil skúsenosti s tvorbou questov v okolí svojich škôl. Vybrali sme si tému questu, trasu kadiaľ povedie a na ktorej upozorní na prírodné bohatstvo nášho mesta. Quest sme si pripravili pre svojich kamarátov z materskej školy, aby lepšie spoznali ZŠ, ktorú si vybrali pri zápise do 1. ročníka a oboznámili sa aj s jej okolím a biodiverzitou. V škole sme si ku questu dotvorili básne, vymysleli tajničky a indície, ktoré sme tiež zahrnuli do hľadačky. V apríli sme realizovali informačnú kampaň o queste vytvorenom školou. Do MŠ sme poslali pozvánku, ktorú vytvorili deti z jednotlivých obrázkov a dotvorili ju kresbami.

  Quest sme realizovali v máji. Deti predstavili našu školu a jej okolie netradičným spôsobom. Obliekli sa do kostýmov  rozprávkových postavičiek a tie sprevádzali hľadačov pokladu na jednotlivých stanovištiach.  Za každú správne vyriešenú tajničku dostali deti na jednotlivých stanovištiach indície, ktoré po doplnení do výslednej tajničky prezradia, kto stráži poklad. Okrem rozprávkových postavičiek deti sprevádzala aj postava generála M. R. Štefánika. Pre svojich malých kamarátov si náš tím pripravil aj mapu, na ktorej bol nakreslený smer cesty k pokladu. Za správne vyriešenie tajničiek boli deti odmenené sladkosťami a obrázkami Milana Rastislava Štefánika. 

  Mgr. Ľudmila Lešundáková

 • Dopravná výchova pre mladších žiakov

  Do galérie Dopravná výchova pre mladších žiakov boli pridané fotografie.

  Dopravná výchova určená mladším žiakom je jednou z foriem prevencie i znalosti dopravných predpisov a bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách. Žiaci sa stávajú súčasťou cestnej premávky ako chodci, kolobežkári, korčuliari na kolieskových korčuliach, cyklisti, či ako cestujúci v hromadnej alebo osobnej doprave.

  Aktivitou, ktorú realizujeme dvakrát v školskom roku, získavajú žiaci základné elementárne poznatky, zručnosti, návyky a postoje v pravidlách cestnej premávky ako chodci, ale ako aj cyklisti, či kolobežkári. Chôdza po ceste, po chodníku, cez križovatku, priechod pre chodcov, po krajnici, prechádzanie cez cestu mimo priechodu, samostatne aj skupina, správne oblečenie  a označenie, znalosti dopravného značenia, ako aj jazda na bicykli a kolobežke boli základnými témami teoretickej a praktickej časti.

  Cieľom dopravnej výchovy je:

  • osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke ako chodec a cestujúci,
  • pochopiť význam dopravných značiek a signalizačných zariadení,
  • naučiť sa pozorovať okolie a vyhodnocovať dopravné situácie z hľadiska bezpečnosti,
  • pochopiť funkciu dopravných prostriedkov v živote človeka,
  • uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke a to ako chodec, korčuliar, cyklista,
  • pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
  • schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli.

  Za spoluprácu a realizáciu dopravnej výchovy na našej škole ďakujeme Mestskej polícii Vysoké Tatry.

 • NAKUPUJTE V TESCU A HLASUJTE ZA NÁŠ PROJEKT

  Naša škola sa opäť zapojila do projektu, ktorého vyhlasovateľom je TESCO.  

  Cieľom nášho projektu "PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU" je vytvárať si pozitívny vzťah k jedlu, uvedomiť si, že zdravé jedlo je predpokladom kvalitného života, vzdelávať sa v oblasti potravín a výživy a získavať čo najviac informácií o jedle a zdravom životnom štýle. Už teraz vieme, že aj naši žiaci sa počas realizácie projektu "Podpora zdravého životného štýlu" veľa naučia a poznatky budú využívať v reálnom živote. Tešíme sa na nové nápady a aktivity našich žiakov a pomoc rodičov a priateľov školy.

  Ako nám môžete pomôcť?

  Stačí, keď budete nakupovať v Tescu a podporíte náš projekt hlasovaním od 7. mája do 4. júna 2018.

  Ďakujeme

strana: