Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie
 • Vianočné aranžmány

  Do galérie Vianočné aranžmány boli pridané fotografie.

  Školské kolo súťaže Vianočné aranžmány sa uskutočnilo dňa 3. 12. 2018, ktorej sa zúčastnili žiaci piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka. Po hodinovej tvorivej práci boli aranžmány vyhodnotené porotou a ocenené vecnými cenami. Tri žiačky s najlepším umiestnením sa zúčastnili okresného kola.

  V Centre voľného času, Gen. Štefánika 47 – Kežmarok sa dňa 11. 12. 2018 uskutočnila  súťaž 3 - členných družstiev základných škôl. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo jedno  družstvo žiačok  zo 7. – 8. roč. Bianca Galliková, Lenka Selepová a Alžbeta Tobisová súťažili s domácou prácou vytvorenou vlastnou Vianočnou ikebanou na stôl, kde  mohli použiť akýkoľvek materiál,podmienkou bolo čiastočné rozloženie ikebany.                                                                                                                

  Druhou úlohou na tému Rozžiarené Vianoce tvorili vlastné dielka z materiálu poskytnutého organizátorom. Žiačky získali v tejto súťaži pekné 4. miesto, ku ktorému im srdečne gratulujeme.

   

  Ing Ľ. Brincková

 • Vianočná burza hračiek

  Do galérie Vianočná burza hračiek boli pridané fotografie.

  Čo si na Vianoce priať? Hlavne zdravie, lásku a dobrých ľudí okolo seba mať..

  Žiaci našej školy darovali svoje hračky, knihy, spoločenské hry a stavebnice do vianočnej burzy, aby tak ukázali ako im záleží na druhých a vedia pochopiť zmysel charitatívnej činnosti. Pomáhať druhým im nie je ľahostajné. O tom svedčila aj atmosféra štvrtkovej burzy. Veľa hračiek, dobrej nálady a nadšení kupujúci. Okrem nakupovania mohli všetci prispieť aj do dobrovoľnej zbierky. Celý výťažok z tržnice a zo zbierky bude venovaný Sebastiankovi Šelepovi na rehabilitačné účely a pani Alžbete, mamke našich žiačok, na zotavenie po ťažkej chorobe.

  Ďakujeme všetkým darcom  a tešíme sa, že tých čo chcú pomáhať je stále dosť. 

  Žiaci a kolektív ZŠ

 • Vianočná burza hračiek - pomáhajte s nami
 • Olympiáda z geografie - školské kolo

  Do galérie Olympiáda z geografie - školské kolo boli pridané fotografie.

  Olympiáda z geografie - školské kolo - kategória G. Žiaci piateho ročníka mali možnosť v tomto školskom roku zúčastniť sa prvýkrát školského kola z geografie. Do obvodného kola postúpili prví traja najúspešnejší žiaci.

  1. miesto: Šimon Suchý - 5.A

  2. miesto: Tomáš Šleboda - 5.A

  3. miesto: Samuel Ploščica - 5.B

  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

  Mgr. J. Šavelová

 • Šaliansky Maťko - II. a III. kategória - školské kolo

  Dňa 14. decembra 2018 sa uskutočnila súťaž v prednese slovenskej povesti - 26. ročník Šalianskeho Maťka. Do tejto súťaže sa zapojilo spolu 16 detí  v dvoch kategóriách: 2. kategória (žiaci 4. – 5. ročníka) a 3. kategória (žiaci 6. – 7. ročníka).

  Členovia poroty hodnotili prednes ako aj celkový umelecký dojem, aby na okresné kolo vybrali toho najlepšieho z najlepších.

  Súťažilo sa v dvoch kategóriách a poradie víťazov bolo nasledovné:

  2. kategória (žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ)

  1. Viktória Olšavská
  2. Barbora Brežinová
  3. Karin Krempaská

  3. kategória (žiaci 6. – 7. ročníka )

  1. Lenka Selepová
  2. Angelika Strišovská
  3. Emma Nebusová

  Víťazi získali diplom a vecné ceny, ostatní  dostali sladkú odmenu. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a taktiež učiteľom, ktorí žiakov pripravili.

  Víťazi na prvom mieste budú reprezentovať našu školu na okresnom kole v Kežmarku. 

  Mgr. B. Gotzmannová

 • Šaliansky Maťko - I. kategória - školské kolo

  Do galérie Šaliansky Maťko - I. kategória - školské kolo boli pridané fotografie.

  Niektoré aktivity sú na našej škole už tradíciou. Patrí k nim aj súťaž v prednese slovenskej ľudovej povesti „Šaliansky Maťko.“  Z úst našich menších aj o kúsok väčších recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Niektoré smutné, iné zase veselé. Všetky však zobrazujúce  život v minulosti.

  Súťažiaci v prednese slovenskej ľudovej povesti

  „Šaliansky Maťko“ 12. 12. 2018

   

  I. kategória (2. - 3. ročník)

  1. miesto -  Nela Mačičáková, 3.A

  2. miesto -  Andreas Jankura, 3.A

  3. miesto -  Lenka Filipová, 3.B

  Cena útechy putovala k Lukasovi Bušovskému, 3.A.

  Blahoželáme

  Mgr. K. Čížiková

   

 • Mikulášsky florbalový turnaj mladších žiakov

  Do galérie Mikulášsky florbalový turnaj mladších žiakov boli pridané fotografie.

  V stredu 5.12.2018 sa naši mladší žiaci zúčastnili Mikulášskeho turnaja vo florbale v ZŠ Lendak. Turnaja sa zúčastnili štyri tímy, hralo sa systémom každý s každým, zápas trval 25 minút. Najväčším prekvapením turnaja boli hokejisti z Dolného Kubína, ktorí boli na sústredení v Lendaku.

  Našu školu reprezentovali: Marek Suchanovský, Patrik Pataky, Jozef Pajer, Matej Zemjanek, Dominik Repka, Samuel Polhoš, Filip Polák, Timotej Sedlák, Adam Talar, Jozef Talar, Alex Čonka.

  Zápasy:

  ZŠ Lendak – ZŠ Vrbov 7:0

  Hokejisti Dolný Kubín - ZŠ M.R. Štefánika 3:2

  ZŠ Lendak – ZŠ M. R. Štefánika 6:5

  Hokejisti Dolný Kubín – ZŠ Vrbov 10:2

  Hokejisti Dolný Kubín – ZŠ Lendak 6:11

  ZŠ M. R. Štefánika – ZŠ Vrbov – 6:2

  Celkové poradie:

  1. ZŠ Lendak
  2. Hokejisti Dolný Kubín
  3. ZŠ M. R. Štefánika
  4. ZŠ Vrbov

  Všetkým tímom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie športové podujatie.

  PaedDr. Ľudovít Gumulák

 • Vedomostný kvíz zo slovenského jazyka

  Do galérie Vedomostný kvíz zo slovenského jazyka boli pridané fotografie.

  Žiaci 5. a 6. ročníka si overili svoje vedomosti v kvíze zo slovenského jazyka. 7. decembra v popoludňajších hodinách súťažili štyri trojčlenné družstvá v troch zaujímavých kolách.

  1. kolo - vedomostný test - Ukáž čo vieš! 

  2. kolo - zábavný kvíz - Zaujímavosti zo sveta slovenského jazyka.

  3. kolo - tvorivá časť - Štylizuj a prezentuj!

   

  Po absolvovaní všetkých kôl, porota vyhodnotila vedomostný kvíz a vyhlásila víťazov. 

  1. miesto - družstvo Mimoni - Ziburová V., Olšavská V., Chlebáková Z.

  2. miesto - družstvo Trpaslíci - Vojčíková D., Fiamčíková S., Sedlák T.

  3. miesto - družstvo Šmolkovia - Bachledová L., Pataky P., Chovaňáková J.

  4. miesto - družstvo Krúdovci - Ploščica S., Suchý Š., Pajer J.

   

   Mgr. M. Fudalyová 

 • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

  Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo boli pridané fotografie.

    Aj v tomto  školskom roku sme pre záujemcov zorganizovali Olympiádu v anglickom jazyku.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Žiaci si v prvej časti súťaže preverili svoje vedomosti v písomnom teste a neskôr overili jazykové zručnosti a nápaditosť v ústnej časti.
              V kategórii 1A je víťazom Martin Badžo zo 7.B. V kategórii 1B zvíťazila Mária Čupková z 9.B triedy. Víťazi postupujú do okresného kola. Ďakujeme  všetkým zúčastneným a postupujúcim budeme držať palce.

  Výsledky:

  Kat. 1A:   1. miesto:   Martin Badžo

                   2. miesto:   Samuel Funket   

              

  Kat. 1B:    1. miesto:  Mária Čupková

                   2. miesto:  Benjamín Morozov

                   3. miesto:  Leah Dobešová

   

  Mgr. Z.Ganzarčíková 

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že 10. decembra 2018, v čase od 15:30 do 17:00, sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia. 

 • Zavítal k nám Mikuláš

  Do galérie Zavítal k nám Mikuláš boli pridané fotografie.

  Vitaj, vitaj Mikuláš,čo v batohu pre nás máš?

  Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?

  Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.

  Žiaden z nás sa nebil veru,na kolene nemal dieru.

  Tak ako sme sľúbili,všetci sme sa ľúbili.

  Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece,nikto z nás už čakať nechce.

   

  Rôzne báničky a pesničky o Mikulášovi dnes zneli v triedach, pretože každé dieťa si želalo byť obdarované. Veruže, Mikuláš našiel pre každého nejakú dobrotu. Deti mu sľúbili, že budú poslúchať a dobre sa učiť.

 • 1. miesto v okresnej súťaži

  Do galérie 1. miesto v okresnej súťaži boli pridané fotografie.

  Pomoc kamarátovi, členovi rodiny, neznámej osobe pri úraze, pomoc pri hasení požiaru, oznámenie požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti, skúsenosť žiaka z rozprávania, čítania, médií, v tomto znení bola vyhlásená súťaž OÚ odboru krízoveho riadenia Kežmarok - Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO. 

  Do tejto súťaže  sa zapojila aj žiačka Cynthia Pavličková zo 4.B triedy, do ktorej sa pripojil aj kolektív žiakov tejto triedy. V tejto súťaži súťažilo 211 prác. Cynhinina práca bola víťaznou prácou v druhej kategórii, ktorá postúpila do celoslovenskej súťaže. Z krásnych darčekov sa teší celá 4.B trieda. 

  Mgr. B. Gotzmannová

 • Najchutnejší pokrm

  Do galérie Najchutnejší pokrm boli pridané fotografie.

  Aké jedlo ti najviac chutí? Vieš si ho priporaviť aj sám? 

  Súťaž o najchutnejší pokrm sme pripravili aj tento rok.  Žiaci našej školy sa snažili vymyslieť a pripraviť svoje obľúbené jedlo. Vo štvrtok 18. októbra v poobedňajších hodinách sa školská jedáleň zaplnila žiakmi z rôznych ročníkov. Z nákupných tašiek si povyberali suroviny a s chuťou sa pustili do krájania, miešania, plnenia, zdobenia a vymýšľania. O tom, že jedlo vnímame aj očami, nám dokázali svojím estetickým cítením. Všetky jedlá nielen vynikajúco chutili, ale vyzerali tak, akoby ich pripravoval sám majster kuchár.

  Po ochutnávke nasledovalo hlasovanie o najchutnejší pokrm. Bolo ťažké rozhodnúť o víťazoch, pretože každý dal do prípravy svojho pokrmu kus seba, svoje srdce.

  Každý, kto sa zúčastnil bol ocenený sladkosťami, fotorámčekom, slúchadlami a pestrou sadou nálepiek.

  Družstvá, ktoré získali najviac hlasov boli ocenené vecnými cenami:

  1. miesto:  žiaci 5.A,B  triedy – Andrášová, Kostková, Talár, Polhošová, Ploščica

  2. miesto:  žiačky 5.B a 7.B triedy – T. Olšavská, V. Olšavská, Knapiková, Chovaňáková

  3. miesto: žiačky 6.B triedy – Šoltesová, Talarová, Strišovská

  4. miesto: žiačky 4.A a 6.A triedy – N. Ziburová, V. Ziburová, Bočkaiová, Fedorová

  5. miesto: žiačky 3.A triedy – Odumorková, Bernateková

  Všetkým srdečne blahoželáme

  Vedenie školy

 • Získali sme 1. miesto

  Do galérie Získali sme 1. miesto boli pridané fotografie.

         Zdravá výživa a jej podporovanie je najlepšou cestou pre naše zdravie. Dôležitou zložkou výchovy mladej generácie je uprednostniť kúpu a spotrebu potravín vyrobených na Slovensku. V tomto duchu sa niesol aj šiesty ročník týždňa Hovorme o jedle, ktorý  prebiehal pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzali Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky a Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

            Súťažno - vzdelávacia aktivita HOVORME O JEDLE, sa uskutočnila v týždni od 15.10.2018 do 19. 10. 2018 a bola ukončená záverečným vyhlásením najúspešnejších škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do tohto projektu. Víťazov ocenila v piatok 16. 11. 2018 v Bratislave Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) v spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Do aktuálneho ročníka sa zapojilo 452 základných škôl.

            Naša škola sa umiestnila v Zlatom pásme celkového hodnotenia škôl a na prvom mieste za druhý deň súťaže 1. vyhlásenej dennej témy: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Finančnú odmenu prevzala od organizátorov súťaže pani riaditeľka Mgr. Elena Stachová.

            Zároveň veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom a učiteľom našej školy za celý týždeň, v ktorom sa zapájali do aktivít zdravej výživy.

  Ing. Ľudmila Brincková

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19 v Spišskej Belej oznamuje, že dňa 21.11.2018 udeľuje pre žiakov 2. stupňa voľno z organizačných dôvodov a nerušeného priebehu testovania žiakov 5. ročníka ZŠ.

 • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO

  Do galérie Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO boli pridané fotografie.

  Žiaci 4.A sa zapojili do výtvarnej súťaže „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO“, ktorú organizuje Okresný úrad Kežmarok. Cieľom súťaže je priblížiť žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami tematiku CO a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112. Tohtoročná téma „ Veď aj ja som záchranár“ chytila za srdce každého žiaka. Napríklad Zoran namaľoval svoj zážitok z akcie, keď  skupinka dobrovoľníkov vyčistila časť Belianskeho potoka, na ktorej sa zúčastnil aj on osobne spolu s rodičmi. Táto výtvarná súťaž podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti žiakov, umeleckú tvorivosť, v ktorej si žiaci rozširujú teoretické vedomosti získané od svojich pedagógov, rodičov a okolia.

  Mgr. Ľ. Lešundáková

 • Projekt ZÁCHRANA SOM JA

  Do galérie Projekt ZÁCHRANA SOM JA boli pridané fotografie.

  Začiatok školského roka  so sebou prináša viacero nástrah a to nielen v oblasti bezpečnej cesty detí do a zo školy, ale aj priamo v škole. O to dôležitejšie je, aby prvú pomoc ovládali tak deti, ako aj ich učitelia. Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Do tohto projektu sa zapojil aj kolektív žiakov 4.B triedy. Na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách vytvorili žiaci  na hodinách výtvarnej výchovy defibrilátor, ktorý dotvorili kreslenými príbehmi.

  Mgr. B. Gotzmannová

 • Deň jablka

  Do galérie  Deň jablka boli pridané fotografie.

  Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk? Naši prváci to už vedia. Vedia aj to, že jablko je vitamínový poklad. Obsahuje až 13 vitamínov. V rámci týždňa Hovorme o jedle sme si rozprávali o význame jabĺk pre naše zdravie. Jablká patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Hovorí sa: „ Čím viac jabĺk, tým menej chorôb.“ Žiaci 1. A triedy si krásne jabĺčka zhotovili a tie ozajstné vychutnali.

  Mgr. Darina Karabová

 • Hovorme o jedle

  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

  Už po piatykrát sa naša škola zapojila do projektu „Hovorme o jedle“, ktorý každý rok vyhlasuje organizačný tím Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.. Záštitu nad projektom prevzali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

  Hlavným cieľom aktivity „Hovorme o jedle“ je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí a mládeže pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

  Na našej škole sme jednotlivé aktivity realizovali v rámci vyhlásených denných tém so zameraním na potraviny a výživu.  Úlohou žiakov a učiteľov bolo vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity, do ktorých zapojili žiakov celej školy a deti z materskej školy.

  V škole bolo rušno a veselo a každý deň rozvoniavalo  iné jedlo. V pondelok -  „Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky“. Pekárenské výrobky si žiaci skúšali vyrobiť sami, varili ovsenú kašu a robili pokusy so škrobom. Hovorili o tom, ako funguje jedlo v tele, pracovali s tráviacou sústavou a otestovali sa formou interaktívnej prezentácie.

  Utorková téma „Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov“ bola zaujímavá aj tým, že žiaci si mohli pozbierať úrodu na školskej záhrade a porozprávať o pestovaní a starostlivosti o ovocie a zeleninu. Všetci sa mohli kochať výstavou vypestovaných plodov. Šikovné dievčatá pripravili chutné ovocné a zeleninové šaláty a šťavy. Pod mikroskopom pozorovali bunky cibule a zaujímavý bol aj pokus s vedením vody a živín do listu. Súčasťou dennej témy bolo aj rozprávanie a prezentácia o tom, odkiaľ jedlo pochádza. Žiaci prvého stupňa si pripravili aktivity k „Svetovému dňu jablka“.

  Streda sa niesla v znamení „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“. Žiaci pripravili chutnú krupicovú kašu, bryndzovú a syrovú nátierku. Farebné pokusy s mliekom boli veľmi pútavé. Žiakov zaujalo aj pozorovanie plesne zo syra Niva a Camembert pod mikroskopom.  Po pestrých aktivitách nasledovala diskusia o potravinách a životnom prostredí. Formou prezentácie sa žiaci zhovárali o kupovaní potravín, o obaloch a ich separovaní a vplývaní na životné prostredie, o kompostovaní biologického odpadu na školskej záhrade a čo sa deje s jedlom, ktoré nezjeme v školskej jedálni.

  Dennou témou štvrtka bolo „Mäso, hydina, ryby, vajcia a strukoviny“. Hlavnými aktivitami bola výroba nátierok zo šunky, vajec a rýb, spoznávanie rôznych druhov mäsa, pokusy s vajíčkom - osmóza, plazmolýza, plazmoptýza, spoznávanie a triedenie strukovín. Diskutovalo sa o bezpečnom skladovaní a varení potravín a pôsobení plesní a baktérii. Žiaci si pripravili aj prednášku o výživovej hodnote rýb. Po zaujímavých aktivitách a informáciách z prednášok nasledoval vedomostný test, ktorý po vyhodnotení ukázal, že vedomosti nadobudnuté takouto formou vzdelávania sú naozaj trvácne.

  „Cukry, tuky, soľ“ – posledná téma týždňa, ktorej cieľom bolo poukázať na dôležitosť a množstvo konzumovania týchto potravín. Školou sa niesla vôňa sladkých palaciniek, ktoré boli plnené čokoládou, džemom, tvarohom a zdobené šľahačkou. Diskutovalo sa o konzumácii takýchto kalorických jedál. Dôležité je striedme stravovanie a rovnomerný príjem a výdaj kalórií, teda,  jesť a hýbať sa.  Sladké aktivity boli ukončené športom a tancom na školskom dvore.  

  Pre našich najmenších pozvaných hostí „deti z materskej školy“ si naši žiaci pripravili ochutnávku jedál, pozorovanie pod mikroskopom, farebné pokusy s mliekom, skladanie obrázkov, pexeso, kreslenie a maľovanie, hra na Popolušku, pohybové hry, interaktívne hry o triedení a spoznávaní potravín. Veríme, že sme škôlkarov zaujali a niečo naučili.

  Súčasťou týždňa „Hovorme o jedle“ bola aj súťaž o najchutnejší pokrm, ktorá sa konala v školskej jedálni. O túto súťaž je už piaty rok veľký záujem. Žiaci s chuťou pripravujú rôzne pokrmy. Využívajú svoju nápaditosť, kreativitu a estetické cítenie. Všetky pokrmy nielenže chutili, ale ja vyzerali veľmi pekne. Po ochutnávke žiaci, rodičia a učitelia hodnotili najlepšie jedlá. Po vyhodnotení budú tí najlepší a najšikovnejší ocenení vecnými cenami.

  V rámci tohto týždňa sme sa zapojili aj do výtvarnej a fotografickej súťaže, kde žiaci prezentovali svoju umeleckú tvorivosť a talent.

  Na nákup tovaru a cien sme využili financie z grantovej výzvy Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ , do ktorej sme sa zapojili v minulom školskom roku a hlasovaním zákazníkov supermarketu Tesco, sme získali 300 eur. 

  Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravili a obohatili tento týždeň. 

  Veľká vďaka patrí pani učiteľke Brinckovej za prípravu a organizáciu celého týždňa. 

  Za sponzorský dar ďakujeme firme Marko Tatry, ktorá prispela nedostupným ovocím a zeleninou v našej školskej záhrade.

  Mgr. Silvia Belončáková

 • Slávnostná imatrikulácia prvákov

  Do galérie Slávnostná imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

  26. októbra boli naši prváci oficiálne pasovaní za veľkých školákov. V kinosále mesta sa konala slávnostná imatrikulácia, ktorú otvoril svojím príhovorom pán primátor. Základná škola J. M Petzvala si pripravila veselú rozprávku o anjeloch a čertoch, ktorí vysvetlili prváčikom, ako byť dobrým žiakom – múdrym, svedomitým, priateľským a veselým. Po rozprávke nasledovalo  skladanie sľubu a pasovanie. Prváčikovia sa v krátkom programe predviedli svojím vystúpením – básničkami, pesničkami a tancom.

  Všetkým prvákom prajeme veľa úspechov, chuti do učenia a objavovania, veľa dobrých kamarátov a pekných zážitkov v školských laviciach.

  Mgr. Silvia Belončáková

strana: