Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie
 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19 v Spišskej Belej oznamuje, že dňa 21.11.2018 udeľuje pre žiakov 2. stupňa voľno z organizačných dôvodov a nerušeného priebehu testovania žiakov 5. ročníka ZŠ.

 • Projekt ZÁCHRANA SOM JA

  Do galérie Projekt ZÁCHRANA SOM JA boli pridané fotografie.

  Začiatok školského roka  so sebou prináša viacero nástrah a to nielen v oblasti bezpečnej cesty detí do a zo školy, ale aj priamo v škole. O to dôležitejšie je, aby prvú pomoc ovládali tak deti, ako aj ich učitelia. Cieľom projektu je vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl, vzdelávať žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi. Do tohto projektu sa zapojil aj kolektív žiakov 4.B triedy. Na tému prvej pomoci a bezpečnosti na cestách vytvorili žiaci  na hodinách výtvarnej výchovy defibrilátor, ktorý dotvorili kreslenými príbehmi.

  Mgr. B. Gotzmannová

 • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO

  Do galérie Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO boli pridané fotografie.

  Žiaci 4.A sa zapojili do výtvarnej súťaže „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO“, ktorú organizuje Okresný úrad Kežmarok. Cieľom súťaže je priblížiť žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými technikami a formami tematiku CO a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112. Tohtoročná téma „ Veď aj ja som záchranár“ chytila za srdce každého žiaka. Napríklad Zoran namaľoval svoj zážitok z akcie, keď  skupinka dobrovoľníkov vyčistila časť Belianskeho potoka, na ktorej sa zúčastnil aj on osobne spolu s rodičmi. Táto výtvarná súťaž podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti žiakov, umeleckú tvorivosť, v ktorej si žiaci rozširujú teoretické vedomosti získané od svojich pedagógov, rodičov a okolia.

  Mgr. Ľ. Lešundáková

 • Slávnostná imatrikulácia prvákov

  Do galérie Slávnostná imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

  26. októbra boli naši prváci oficiálne pasovaní za veľkých školákov. V kinosále mesta sa konala slávnostná imatrikulácia, ktorú otvoril svojím príhovorom pán primátor. Základná škola J. M Petzvala si pripravila veselú rozprávku o anjeloch a čertoch, ktorí vysvetlili prváčikom, ako byť dobrým žiakom – múdrym, svedomitým, priateľským a veselým. Po rozprávke nasledovalo  skladanie sľubu a pasovanie. Prváčikovia sa v krátkom programe predviedli svojím vystúpením – básničkami, pesničkami a tancom.

  Všetkým prvákom prajeme veľa úspechov, chuti do učenia a objavovania, veľa dobrých kamarátov a pekných zážitkov v školských laviciach.

  Mgr. Silvia Belončáková

 • Deň jablka

  Do galérie  Deň jablka boli pridané fotografie.

  Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk? Naši prváci to už vedia. Vedia aj to, že jablko je vitamínový poklad. Obsahuje až 13 vitamínov. V rámci týždňa Hovorme o jedle sme si rozprávali o význame jabĺk pre naše zdravie. Jablká patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Hovorí sa: „ Čím viac jabĺk, tým menej chorôb.“ Žiaci 1. A triedy si krásne jabĺčka zhotovili a tie ozajstné vychutnali.

  Mgr. Darina Karabová

 • Hovorme o jedle

  Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

  Už po piatykrát sa naša škola zapojila do projektu „Hovorme o jedle“, ktorý každý rok vyhlasuje organizačný tím Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.. Záštitu nad projektom prevzali Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

  Hlavným cieľom aktivity „Hovorme o jedle“ je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí a mládeže pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

  Na našej škole sme jednotlivé aktivity realizovali v rámci vyhlásených denných tém so zameraním na potraviny a výživu.  Úlohou žiakov a učiteľov bolo vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity, do ktorých zapojili žiakov celej školy a deti z materskej školy.

  V škole bolo rušno a veselo a každý deň rozvoniavalo  iné jedlo. V pondelok -  „Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky“. Pekárenské výrobky si žiaci skúšali vyrobiť sami, varili ovsenú kašu a robili pokusy so škrobom. Hovorili o tom, ako funguje jedlo v tele, pracovali s tráviacou sústavou a otestovali sa formou interaktívnej prezentácie.

  Utorková téma „Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov“ bola zaujímavá aj tým, že žiaci si mohli pozbierať úrodu na školskej záhrade a porozprávať o pestovaní a starostlivosti o ovocie a zeleninu. Všetci sa mohli kochať výstavou vypestovaných plodov. Šikovné dievčatá pripravili chutné ovocné a zeleninové šaláty a šťavy. Pod mikroskopom pozorovali bunky cibule a zaujímavý bol aj pokus s vedením vody a živín do listu. Súčasťou dennej témy bolo aj rozprávanie a prezentácia o tom, odkiaľ jedlo pochádza. Žiaci prvého stupňa si pripravili aktivity k „Svetovému dňu jablka“.

  Streda sa niesla v znamení „Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“. Žiaci pripravili chutnú krupicovú kašu, bryndzovú a syrovú nátierku. Farebné pokusy s mliekom boli veľmi pútavé. Žiakov zaujalo aj pozorovanie plesne zo syra Niva a Camembert pod mikroskopom.  Po pestrých aktivitách nasledovala diskusia o potravinách a životnom prostredí. Formou prezentácie sa žiaci zhovárali o kupovaní potravín, o obaloch a ich separovaní a vplývaní na životné prostredie, o kompostovaní biologického odpadu na školskej záhrade a čo sa deje s jedlom, ktoré nezjeme v školskej jedálni.

  Dennou témou štvrtka bolo „Mäso, hydina, ryby, vajcia a strukoviny“. Hlavnými aktivitami bola výroba nátierok zo šunky, vajec a rýb, spoznávanie rôznych druhov mäsa, pokusy s vajíčkom - osmóza, plazmolýza, plazmoptýza, spoznávanie a triedenie strukovín. Diskutovalo sa o bezpečnom skladovaní a varení potravín a pôsobení plesní a baktérii. Žiaci si pripravili aj prednášku o výživovej hodnote rýb. Po zaujímavých aktivitách a informáciách z prednášok nasledoval vedomostný test, ktorý po vyhodnotení ukázal, že vedomosti nadobudnuté takouto formou vzdelávania sú naozaj trvácne.

  „Cukry, tuky, soľ“ – posledná téma týždňa, ktorej cieľom bolo poukázať na dôležitosť a množstvo konzumovania týchto potravín. Školou sa niesla vôňa sladkých palaciniek, ktoré boli plnené čokoládou, džemom, tvarohom a zdobené šľahačkou. Diskutovalo sa o konzumácii takýchto kalorických jedál. Dôležité je striedme stravovanie a rovnomerný príjem a výdaj kalórií, teda,  jesť a hýbať sa.  Sladké aktivity boli ukončené športom a tancom na školskom dvore.  

  Pre našich najmenších pozvaných hostí „deti z materskej školy“ si naši žiaci pripravili ochutnávku jedál, pozorovanie pod mikroskopom, farebné pokusy s mliekom, skladanie obrázkov, pexeso, kreslenie a maľovanie, hra na Popolušku, pohybové hry, interaktívne hry o triedení a spoznávaní potravín. Veríme, že sme škôlkarov zaujali a niečo naučili.

  Súčasťou týždňa „Hovorme o jedle“ bola aj súťaž o najchutnejší pokrm, ktorá sa konala v školskej jedálni. O túto súťaž je už piaty rok veľký záujem. Žiaci s chuťou pripravujú rôzne pokrmy. Využívajú svoju nápaditosť, kreativitu a estetické cítenie. Všetky pokrmy nielenže chutili, ale ja vyzerali veľmi pekne. Po ochutnávke žiaci, rodičia a učitelia hodnotili najlepšie jedlá. Po vyhodnotení budú tí najlepší a najšikovnejší ocenení vecnými cenami.

  V rámci tohto týždňa sme sa zapojili aj do výtvarnej a fotografickej súťaže, kde žiaci prezentovali svoju umeleckú tvorivosť a talent.

  Na nákup tovaru a cien sme využili financie z grantovej výzvy Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ , do ktorej sme sa zapojili v minulom školskom roku a hlasovaním zákazníkov supermarketu Tesco, sme získali 300 eur. 

  Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pripravili a obohatili tento týždeň. 

  Veľká vďaka patrí pani učiteľke Brinckovej za prípravu a organizáciu celého týždňa. 

  Za sponzorský dar ďakujeme firme Marko Tatry, ktorá prispela nedostupným ovocím a zeleninou v našej školskej záhrade.

  Mgr. Silvia Belončáková

 • SÚŤAŽ!!! "ŠTEFÁNIKOV VŠEVEDKO"

  Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

  a

  Bicykle Kostka

  vyhlasujú súťaž pre žiakov školy o bicykel kolobežku

  Štefánikov vševedko

   

  Kto môže ceny získať?

           Ten žiak, ktorý počas celého školského roka nazbiera najviac bodov vo svojej kategórii. Kolobežku získa najaktívnejší žiak prvého stupňa, bicykel žiak druhého stupňa.

  Podmienky súťaže                      

           Zbierajte body v školských, okresných, krajských a celoslovenských vedomostných a športových súťažiach a získajte svoju vytúženú cenu, ktorou precestujete svet. Body sa pripisujú za umiestnenie, ale aj za úspešné riešiteľstvo či účasť, prospech a príkladné správanie. Body môžete získať aj svojou aktivitou a kreativitou pri tvorbe programov školských akcií.

           Každú aktivitu pre školu či súťaž, do ktorej ste sa zapojili, nahláste svojmu triednemu učiteľovi a koordinátori súťaže vám pripíšu body podľa bodovacej tabuľky zverejnenej na nástenke. Každý štvrťrok sa rebríček prvej desiatky najlepších zverejní na nástenke.

  Ukážte teda, čo vo vás je! Držíme palce!

  Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 28. júna 2019.

          

                              Ďakujeme firme Bicykle Kostka za poskytnuté ceny

   

 • S Turistickým krúžkom do hôr...

  Do galérie S Turistickým krúžkom do hôr... boli pridané fotografie.

  Prvú túru v tomto školskom roku sme zahájili v sobotu 13.10.2018. Počasie nám naozaj prialo, čomu sme sa samozrejme potešili. Električkou zo Starého Smokovca sme sa vybrali na Štrbské Pleso, odkiaľ sme turistickým chodníkom po červenej značke pokračovali na Popradské pleso. Tu sme si dopriali oddych a prestávku na obed, po ktorej sme pokračovali na zastávku TEŽ pri Popradskom plese a prijemne unavení nasadli na električku do Popradu a následne na autobus do Spišskej Belej. Tešíme sa, že sme túto októbrovú sobotu strávili obklopení krásnou prírodou Vysokých Tatier a nabití pozitívnou energiou a sviežim tatranským vzduchom sme sa spokojne vrátili domov.

  Mgr. J. Šavelová, D. Zednikovičová

 • OZNAM

  Oznamujeme všetkým žiakom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že v piatok 12. októbra 2018 sa nebude variť z dôvodu prerušenia dodávky elektriny. Všetci stravníci budú odhlásení automaticky.

  Vedenie školy

   

 • Európsky deň jazykov

  Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

  Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“

  Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov.

  Tento deň si školy v členských krajinách pripomínajú každoročne prostredníctvom rôznych aktivít – súťaží, kvízov, besied, ktoré súvisia s cudzími jazykmi. My sme si tento deň pripomenuli v našej škole kvízom o Európskej únii a prezentáciami o rôznych krajinách Európy. Keďže tento rok sa deň jazykov konal v Roku európskeho kultúrneho dedičstva, celý kvíz a aj prezentácie sa niesli v tomto duchu. V súboji tried najlepšie obstáli triedy VII.B, VIII.A a IX.A.

  Všetkým žiakom ĎAKUJEME za vytvorenie príjemnej a podnetnej atmosféry, ktorá upriamila pozornosť celej našej školy na dôležitosť výučby jazykov.

  Mgr. K. Čížiková, Mgr. Z. Ganzarčíková, Mgr. S. Belončáková

 • Plenárna schôdza rodičovského združenia

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 1. 10. 2018 o 16:00 vo vestibule hlavnej budovy školy.

  Vedenie školy

 • Šarkaniáda

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

  Posledné teplé slnečné lúče vylákali 19. septembra, žiakov prvej a druhej B do prírody, kde si púšťali šarkanov. Svieži vánok dvíhal šarkanov do veľkej výšky a deti šantili spolu s nimi. Aj keď niektoré šarkany lietať nechceli, deti využili priestor na hru a zábavu. Nabrali nové sily do ďalších školských povinností.

  Mgr. D. Sekeráková, Mgr. B. Halčinová

 • Školský klub detí

  Bližšie informácie o Školskom klube detí  nájdete v priečinku "Školský klub detí" na ľavej strane našej webovej stránky. 

 • Začiatok školského roka

  Školský rok 2018/2019 začína 3. septembra 2018 o 8:30 na školskom dvore.

  Tešíme sa na Vás 

   

 • Zoznam pomôcok na školský rok 2018/2019
 • Koniec školského roka

  Do galérie Koniec školského roka boli pridané fotografie.

  V piatok 29. 6. 2018 sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Zároveň sme sa rozlúčili s deviatakmi, ktorí budú pokračovať v štúdiach na stredných školách. Pani riaditeľka sa príhovorom poďakovala žiakom a učiteľom za celoročnú prácu a popriala všetkým krásne leto, veľa oddychu a pekných zážitkov. 

  Vedenie školy udelilo mimoriadne ocenenie v podobe knižnej odmeny za vzornú reprezentáciu našej školy:

  V tomto školskom roku to boli títo žiaci:

  • Rebeka Šolcová, 3.A 
  • Šimon Suchý, 4.A
  • Simona Fiamčíková, 5.A
  • Patrik Pataky, 5.A
  • Lenka Selepová, 6.A
  • Anna Nebusová, 7.A
  • Michaela Fudalyová, 7.A
  • Ján Grich, 8.A
  • Mária Čupková, 8.B
  • Monika Adamcová, 8.B
  • Sabastián Patterman, 9.A
  • Marek Zemjanek, 9.A
  • Monika Grichová, 9.A
  • Lucia Zamkovská, 9.A
  • Barbora Adamjaková, 9.B

  Tešíme sa z úspechov našich žiakov a srdečne im blahoželáme.

  Všetkým prajeme krásne leto, prázdniny plné zážitkov a deviatakom veľa úspechov na stredných školách.

  Vedenie školy

   

   

 • Ocenenie najlepších žiakov

  Do galérie Ocenenie najlepších žiakov boli pridané fotografie.

  V školskom roku 2017/2018 boli za svoje školské úspechy, snahu, reprezentáciu, vzorné správanie a pravidelnú školskú dochádzku ocenení pánom primátorom títo žiaci:

  1. ročník – Sofia Chovaňáková

  2. ročník – Tomáš Halčín

  3. ročník – Barbora Brežinová

  4. ročník – Júlia Chovaňáková

  5. ročník – Simona Fiamčíková

  6. ročník – Lenka Selepová

  7. ročník – Michaela Fudalyová

  8. ročník – Monika Adamcová

  9. ročník – Monika Grichová

   

  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku.

  Vedenie školy

 • Kolektívy tried 2017/2018

  Do galérie Kolektívy tried 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Guľko Bombuľko

  Do galérie Guľko Bombuľko boli pridané fotografie.

  Žiaci 7.A triedy spolu s tretiakmi nacvičili divadelné predstavenie O Guľkovi Bombuľkovi pri príležitosti blížiaceho sa stého  výročia narodenia Márie Ďuríčkovej, obľúbenej autorky pre deti. Príbeh o obetavom a veselom Guľkovi Bombuľkovi, ktorý sa kotúľal po dvore plnom zvieratiek bol zaujímavý a napínavý nielen pre našich žiakov, ale aj pre žiakov zo ZŠ J. M. Petzvala a deti z materskej školy. Vo večerných hodinách sa žiaci predstavili aj svojim rodičom a verejnosti. Za svoj talent a herecké výkony si vyslúžili veľký potlesk. 

  Mgr. N. Labusová

 • Čo sme zažili v ŠKD

  Do galérie Čo sme zažili v ŠKD boli pridané fotografie.

  V školskom roku 2017/2018 sme v Školskom klube detí strávili krásne a nezabudnuteľné chvíle plné hier, radosti, smiechu, porozumenia a skvelých zážitkov.

  Deti mali počas celého obdobia mnoho priestoru a príležitostí na sebarealizáciu, rozvoj priateľských vzťahov v príjemnom kolektíve, rozvoj tvorivosti, zodpovednosti, samostatnosti, ale aj empatie či tolerancie.

  Pri výbere vhodných aktivít sme sa zameriavali na komplexný rozvoj osobnosti detí, rešpektujúc ich individuálne potreby a osobné záujmy.

  Veľmi nás potešil narastajúci záujem o Školský klub detí a veríme, že sa deťom u nás aj tento školský rok páčilo. Všetkým prajeme krásne prežitie letných prázdnin a tešíme sa na Vás opäť v septembri! 

  Bc. S. Labusová, Bc. M. Bachledová

strana: