Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

 
 
Michaela Bachledová BM
 
 
Mgr. Daniela Baksová BD Rozvrh
 
 
Mgr. Silvia Belončáková BS Rozvrh
 
 
Jana Bernateková
 
 
Dušan Boleš
 
 
Ing. Ľudmila Brincková Rozvrh
 
 
Mgr. Katarína Čížiková ČK
 
 
Mgr. Michaela Fudalyová FM Rozvrh
 
 
Mgr. Zlatica Ganzarčíková GZ Rozvrh
 
 
Mgr. Beáta Gotzmannová GB Rozvrh
 
 
PaedDr. Ľudovít Gumulák Rozvrh
 
 
Mgr. Monika Gurková GM Rozvrh
 
 
Mgr. Beáta Halčinová HB
 
 
Anna Hoffmanová HA
 
 
Ing. Ladislav Chovaňák CHL Rozvrh
 
 
Mgr. Darina Karabová KD Rozvrh
 
 
Žofia Krigovská
 
 
Mgr. Alica Kušionová KA Rozvrh
 
 
Mgr. Natália Labusová LN Rozvrh
 
 
Bc. Stanislava Labusová
 
 
Mgr. Ľudmila Lešundáková Rozvrh
 
 
Božena Nebusová
 
 
Mgr. Marta Neupauerová NM Rozvrh
 
 
Margita Odumorková
 
 
Monika Peštová
 
 
Mgr. Stanislav Pitoniak PS Rozvrh
 
 
Mgr. Darina Sekeráková SD Rozvrh
 
 
Mgr. Elena Stachová SE Rozvrh
 
 
Mgr. Jana Šavelová ŠJ Rozvrh
 
 
Viera Špesová ŠV
 
 
Margita Tarnoczyová
 
 
Mgr. Zuzana Ulbrichová UZ Rozvrh
 
 
Mgr. Milan Varjan Rozvrh
 
 
Danka Zednikovičová ZD

© aScAgenda 2018.0.1068 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.09.2017