Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie

Školská jedáleň

Školská jedáleň pri Základnej škole M.R.Štefánika

 

Adresa:

Štefánikova 39

059 01 Spišská Belá

 

Vedúca ŠJ:

Božena Nebusová

 

E-mail:

nebusovabozena@gmail.com

 

Tel.:

052/4591378, 0911/893796

 

Naša školská jedáleň

Školská jedáleň je pod správou Základnej školy M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá. Poskytuje stravu pre cca 220 detí.

Stravovanie detí počas školopovinnej dochádzky je veľmi dôležité. Nakoľko sa  vyvíjajú, ich stravovanie si vyžaduje určitú pestrosť a vyváženosť.  Strava má byť plnohodnotná, bohatá na bielkoviny, vlákninu, vitamíny, musí spĺňať energetické a nutričné hodnoty. Deti, ktoré sa stravujú v našej školskej jedálni sú zapojené do projektu Školské mlieko, ktoré je podporované Európskou úniou. Snažíme sa zvykať detí na rozmanitú stravu, hlavne aby konzumovali dostatok mlieka a mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia, aby sme bojovali spolu s nimi proti obezite.

 

Spôsob prihlásenia sa na stravu:

Všetci stravníci musia vyplniť a podpísať záväznú prihlášku. Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka vedúcej jedálne, dieťa sa samo nemôže prihlásiť.

 

Spôsob platby stravného:

Poplatok za stravu je potrebné uhradiť od 15. do 20. dňa v mesiaci. Platbu je možné zrealizovať:

  • v hotovosti
  • platobným príkazom cez banku – č.účtu:1635485755/0200, IBAN: SK30 0200 0000 0016 3548 5755
  • cez Internet Banking – č.účtu: 1635485755/0200, IBAN: SK30 0200 0000 0016 3548 5755

 

Pri platení prevodom cez účet uviesť v poznámke meno, u súrodencov uviesť sumu spolu.

 

Stravná jednotka:

  1. stupeň: 0,95€ + 0,15€/réžia/   =   Spolu: 1,10€
  2. stupeň: 1,01€ + 0,15€/réžia/   =   Spolu: 1,16€

 

Stravné je potrebné uhradiť mesiac vopred!

 

Odhlásenie stravy:

Stravníci sa môžu odhlásiť z obeda do 8:00 hod na tel.čísle 052/4591378, 0911/893796 alebo na mailovej adrese: nebusovabozena@gmail.com.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

 

Všetci stravníci musia aj v jedálni a jej blízkosti dodržiavať platný školský poriadok. V prípade nevhodného správania sa je možné stravníka zo stravovania vylúčiť.