Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie
 • SÚŤAŽ!!! "ŠTEFÁNIKOV VŠEVEDKO"

  Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

  a

  Bicykle Kostka

  vyhlasujú súťaž pre žiakov školy o bicykel kolobežku

  Štefánikov vševedko

   

  Kto môže ceny získať?

           Ten žiak, ktorý počas celého školského roka nazbiera najviac bodov vo svojej kategórii. Kolobežku získa najaktívnejší žiak prvého stupňa, bicykel žiak druhého stupňa.

  Podmienky súťaže                      

           Zbierajte body v školských, okresných, krajských a celoslovenských vedomostných a športových súťažiach a získajte svoju vytúženú cenu, ktorou precestujete svet. Body sa pripisujú za umiestnenie, ale aj za úspešné riešiteľstvo či účasť, prospech a príkladné správanie. Body môžete získať aj svojou aktivitou a kreativitou pri tvorbe programov školských akcií.

           Každú aktivitu pre školu či súťaž, do ktorej ste sa zapojili, nahláste svojmu triednemu učiteľovi a koordinátori súťaže vám pripíšu body podľa bodovacej tabuľky zverejnenej na nástenke. Každý štvrťrok sa rebríček prvej desiatky najlepších zverejní na nástenke.

  Ukážte teda, čo vo vás je! Držíme palce!

  Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 28. júna 2019.

          

                              Ďakujeme firme Bicykle Kostka za poskytnuté ceny

   

 • S Turistickým krúžkom do hôr...

  Do galérie S Turistickým krúžkom do hôr... boli pridané fotografie.

  Prvú túru v tomto školskom roku sme zahájili v sobotu 13.10.2018. Počasie nám naozaj prialo, čomu sme sa samozrejme potešili. Električkou zo Starého Smokovca sme sa vybrali na Štrbské Pleso, odkiaľ sme turistickým chodníkom po červenej značke pokračovali na Popradské pleso. Tu sme si dopriali oddych a prestávku na obed, po ktorej sme pokračovali na zastávku TEŽ pri Popradskom plese a prijemne unavení nasadli na električku do Popradu a následne na autobus do Spišskej Belej. Tešíme sa, že sme túto októbrovú sobotu strávili obklopení krásnou prírodou Vysokých Tatier a nabití pozitívnou energiou a sviežim tatranským vzduchom sme sa spokojne vrátili domov.

  Mgr. J. Šavelová, D. Zednikovičová

 • OZNAM

  Oznamujeme všetkým žiakom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že v piatok 12. októbra 2018 sa nebude variť z dôvodu prerušenia dodávky elektriny. Všetci stravníci budú odhlásení automaticky.

  Vedenie školy

   

 • Európsky deň jazykov

  Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

  Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“

  Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov.

  Tento deň si školy v členských krajinách pripomínajú každoročne prostredníctvom rôznych aktivít – súťaží, kvízov, besied, ktoré súvisia s cudzími jazykmi. My sme si tento deň pripomenuli v našej škole kvízom o Európskej únii a prezentáciami o rôznych krajinách Európy. Keďže tento rok sa deň jazykov konal v Roku európskeho kultúrneho dedičstva, celý kvíz a aj prezentácie sa niesli v tomto duchu. V súboji tried najlepšie obstáli triedy VII.B, VIII.A a IX.A.

  Všetkým žiakom ĎAKUJEME za vytvorenie príjemnej a podnetnej atmosféry, ktorá upriamila pozornosť celej našej školy na dôležitosť výučby jazykov.

  Mgr. K. Čížiková, Mgr. Z. Ganzarčíková, Mgr. S. Belončáková

 • Plenárna schôdza rodičovského združenia

  Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás pozvať na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 1. 10. 2018 o 16:00 vo vestibule hlavnej budovy školy.

  Vedenie školy

 • Šarkaniáda

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

  Posledné teplé slnečné lúče vylákali 19. septembra, žiakov prvej a druhej B do prírody, kde si púšťali šarkanov. Svieži vánok dvíhal šarkanov do veľkej výšky a deti šantili spolu s nimi. Aj keď niektoré šarkany lietať nechceli, deti využili priestor na hru a zábavu. Nabrali nové sily do ďalších školských povinností.

  Mgr. D. Sekeráková, Mgr. B. Halčinová

 • Školský klub detí

  Bližšie informácie o Školskom klube detí  nájdete v priečinku "Školský klub detí" na ľavej strane našej webovej stránky. 

 • Začiatok školského roka

  Školský rok 2018/2019 začína 3. septembra 2018 o 8:30 na školskom dvore.

  Tešíme sa na Vás 

   

 • Zoznam pomôcok na školský rok 2018/2019
 • Koniec školského roka

  Do galérie Koniec školského roka boli pridané fotografie.

  V piatok 29. 6. 2018 sme slávnostne ukončili školský rok 2017/2018. Zároveň sme sa rozlúčili s deviatakmi, ktorí budú pokračovať v štúdiach na stredných školách. Pani riaditeľka sa príhovorom poďakovala žiakom a učiteľom za celoročnú prácu a popriala všetkým krásne leto, veľa oddychu a pekných zážitkov. 

  Vedenie školy udelilo mimoriadne ocenenie v podobe knižnej odmeny za vzornú reprezentáciu našej školy:

  V tomto školskom roku to boli títo žiaci:

  • Rebeka Šolcová, 3.A 
  • Šimon Suchý, 4.A
  • Simona Fiamčíková, 5.A
  • Patrik Pataky, 5.A
  • Lenka Selepová, 6.A
  • Anna Nebusová, 7.A
  • Michaela Fudalyová, 7.A
  • Ján Grich, 8.A
  • Mária Čupková, 8.B
  • Monika Adamcová, 8.B
  • Sabastián Patterman, 9.A
  • Marek Zemjanek, 9.A
  • Monika Grichová, 9.A
  • Lucia Zamkovská, 9.A
  • Barbora Adamjaková, 9.B

  Tešíme sa z úspechov našich žiakov a srdečne im blahoželáme.

  Všetkým prajeme krásne leto, prázdniny plné zážitkov a deviatakom veľa úspechov na stredných školách.

  Vedenie školy

   

   

 • Ocenenie najlepších žiakov

  Do galérie Ocenenie najlepších žiakov boli pridané fotografie.

  V školskom roku 2017/2018 boli za svoje školské úspechy, snahu, reprezentáciu, vzorné správanie a pravidelnú školskú dochádzku ocenení pánom primátorom títo žiaci:

  1. ročník – Sofia Chovaňáková

  2. ročník – Tomáš Halčín

  3. ročník – Barbora Brežinová

  4. ročník – Júlia Chovaňáková

  5. ročník – Simona Fiamčíková

  6. ročník – Lenka Selepová

  7. ročník – Michaela Fudalyová

  8. ročník – Monika Adamcová

  9. ročník – Monika Grichová

   

  Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcom školskom roku.

  Vedenie školy

 • Kolektívy tried 2017/2018

  Do galérie Kolektívy tried 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Guľko Bombuľko

  Do galérie Guľko Bombuľko boli pridané fotografie.

  Žiaci 7.A triedy spolu s tretiakmi nacvičili divadelné predstavenie O Guľkovi Bombuľkovi pri príležitosti blížiaceho sa stého  výročia narodenia Márie Ďuríčkovej, obľúbenej autorky pre deti. Príbeh o obetavom a veselom Guľkovi Bombuľkovi, ktorý sa kotúľal po dvore plnom zvieratiek bol zaujímavý a napínavý nielen pre našich žiakov, ale aj pre žiakov zo ZŠ J. M. Petzvala a deti z materskej školy. Vo večerných hodinách sa žiaci predstavili aj svojim rodičom a verejnosti. Za svoj talent a herecké výkony si vyslúžili veľký potlesk. 

  Mgr. N. Labusová

 • Čo sme zažili v ŠKD

  Do galérie Čo sme zažili v ŠKD boli pridané fotografie.

  V školskom roku 2017/2018 sme v Školskom klube detí strávili krásne a nezabudnuteľné chvíle plné hier, radosti, smiechu, porozumenia a skvelých zážitkov.

  Deti mali počas celého obdobia mnoho priestoru a príležitostí na sebarealizáciu, rozvoj priateľských vzťahov v príjemnom kolektíve, rozvoj tvorivosti, zodpovednosti, samostatnosti, ale aj empatie či tolerancie.

  Pri výbere vhodných aktivít sme sa zameriavali na komplexný rozvoj osobnosti detí, rešpektujúc ich individuálne potreby a osobné záujmy.

  Veľmi nás potešil narastajúci záujem o Školský klub detí a veríme, že sa deťom u nás aj tento školský rok páčilo. Všetkým prajeme krásne prežitie letných prázdnin a tešíme sa na Vás opäť v septembri! 

  Bc. S. Labusová, Bc. M. Bachledová

 • ENGLISHSTAR - vyhodnotenie

  Do galérie ENGLISHSTAR - vyhodnotenie boli pridané fotografie.

  ENGLISHSTAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej poslaním je zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Žiaci si môžu zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a získať uznanie za svoje schopnosti. Súťaž umožňuje prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

  Tento školský rok sa zapojilo do súťaže ENGLISHSTAR 39 žiakov. Z ich úspechu sa tešíme a prajeme im, aby sa aj naďalej venovali angličtine, nielen v škole, ale aj vo svojom voľnom čase.  

  Najlepšie sa umiestnili:   Mária Čupková        8.B - 99% úspešnosť

                                           Monika Adamcová  8.B - 96% úspešnosť

                                           Anna Nebusová       7.A - 94% úspešnosť

  Úspešní riešitelia: Šimon Suchý 4.A, Sarah Vavrečáková 4.A, Samuel Ploščica 4.B,  Michaela Fudalyová 7.A, Benjamín Morozov 7.A, Timotej  Zavadský 7.A, Lívia Koščáková 8.B, Pavlína Alžbeta Krempaská  8.B, Martin Pliško 8.B                                    

  Ostatní skvelí riešitelia:  Barbora Brežinová 3.A, Zoran Grivalský 3.A, Samuel Krigovský 3.A, Lenka Novajovská 3.A, Barbora Olekšáková 3.A, Natália Ziburová 3.A, Zuzana Chlebáková 4.A, Natália Andrášová 4.A, Paulína Kostková 4.A, Tomáš Šleboda 4.A, Veronika Adamcová 4.B, Simon Brezniak 5.A, Simona Fiamčíková 5.A, Gregor Krempaský 5.A, Marek Suchanovský 5.A, Dáša Vojčíková 5.A, Veronika Ziburová 5.A, Agáta Lacková 6.A, Jakub Fudaly 6.A, Lenka Selepová 6.A, Miroslava Brežinová 7.A, Alexandra Dlugošová 7.A, Leah Dobešová 7.A, Bianca Galliková 7.A, Ľubomír Šoltés 7.A, Oliver Želonka 8.B

  Blahoželáme

  Mgr. S. Belončáková

   

 • Máme radi angličtinu

  Do galérie Máme radi angličtinu boli pridané fotografie.

  Počas celého školského roka sa žiaci prvého stupňa učili angličtinu hravou formou. Najviac sa  im páčili dramatizácie príbehov, projektové vyučovanie, pesničky, hry a učenie cez vzdelávací portál www.bezkriedy.sk. Všetkými aktivitami, ktoré sme realizovali na hodinách, si žiaci rozvíjali svoje zručnosti - písanie, čítanie, rozprávanie, porozumenie. Svoj progres si zaznamenavali v portfóliach, ktoré sú výsledkom ich celoročnej práce. 

  Mgr. S. Belončáková

   

 • Preteky v plávaní - okresné kolo

  Do galérie Preteky v plávaní - okresné kolo boli pridané fotografie.

  Žiačka 3.A triedy Rebeka Šolcová zo ZŠ M. R. Štefánika obsadila v okresnej súťaži v plávaní 3.miesto. Srdečne blahoželáme.

  Mgr. Ľ. Lešundáková

 • JAR V SADE - JAR V ŠKOLE

  Do galérie JAR V SADE - JAR V ŠKOLE boli pridané fotografie.

  V rámci „Školského programu s finančnou podporou Európskej únie“ spoločnosť GAS – Familia s. r. o., Stará Ľubovňa, nám zaslala ovocný stromček „JABLOŇ“, ktorý má symbolizovať ďalšiu spoluprácu v rámci školského programu dodávok ovocia a zeleniny do našej školy.  Žiaci s radosťou zasadili jabloň v školskej záhrade a budú sa o ňu vzorne starať.

  Ďakujeme spoločnosti GAS – Familia s.r.o. aj za dodanie náradia a pomôcok – hrable, rýľ, motyka, polievačka a plastové vedierko.

  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nové stromčeky, ktoré budú skrášľovať našu školskú záhradu.  

 • Vyhodnotenie súťaže Maksík

  Do galérie Vyhodnotenie súťaže Maksík boli pridané fotografie.

  9. ročník súťaže Maksík je úspešne za nami. Najlepšie umiestnenie a diplom Najmúdrejší Maksáčik v tomto školskom roku získali: Katarína Odumorková, 2.A a Barbora Olekšáková, 3.A. Obidve žiačky dokázali počas školského roka získať plný počet bodov. Tesne za nimi sa umiestnil Zoran Grivalský, 3.A. Diplomy Múdry Maksáčik získali: Lukas Bušovský, 2.A, Samuel Krigovský, 3.A a Šimon Suchý, 4.A. Okrem diplomov všetci získali aj pekné ceny: Maksíkovské tričko, batoh, pero s bublifukom alebo ceruzky. Veríme, že súťaž bola prínosom pre našich žiakov a v septembri spoločne rozbehneme jubilejný 10. ročník.

  Mgr. Darina Karabová

 • Škola v prírode

  Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

  V dňoch 21. 5. – 25. 5. 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili školy v prírode vo Vernári. Boli to krásne chvíle, ktoré v každom z nás zanechali nezabudnuteľné dojmy. Aktivity, ktoré nám pripravili animátorky boli zaujímavé, veselé, poučné a veľmi zábavné.  Každý deň sme mali bohatý program a od rána do večera sme putovali svetadielmi a spoznávali ich históriu, významné osobnosti, kultúru a geografiu. Nechýbali ani športové aktivity a rôzne súťaže. Deťom sa veľmi páčil aj galavečer s programom „Ukáž, čo vieš“, kde mohli žiaci predviesť svoj talent. Odmenou im boli rôzne darčeky od cestovnej kancelárie Slniečko.  Navštívili sme aj Dobšinskú ľadovú jaskyňu a tiež sme sa vybrali po stopách partizánov a objavili sme ich bunker.  Obdivovali sme krásy prírody okolia Slovenského raja a cez aplikáciu Pl@ntNet sme spoznávali rastlinky. Na záver školy v prírode sa žiaci zabavili na diskotéke a rozlúčili sa s animátorkami. Poďakovanie patrí celému tímu CK Slniečko a zamestnancom penziónu Suchá vo Vernári za vynikajúcu starostlivosť, skvelý program a veľmi chutnú stravu.

  Mgr. Silvia Belončáková

strana: