Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Prihlásenie
 • Darujte 2% zo svojich daní pre naše deti

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, teda aj našej neziskovej organizácii "Združenie rodičov Základnej školy na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej". Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy
  • podporu žiakov, ktorí reprezentujú našu školu

  ĎAKUJEME!

  Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, 

  pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Navštívili nás škôlkari

  Do galérie Navštívili nás škôlkari boli pridané fotografie.

  V utorok v dopoludňajších hodinách nás navštívili škôlkari – predškoláci, ktorí si prišli vyskúšať ako sa sedí v školských laviciach.  Naši prváci ich privítali a ukázali im čo všetko už vedia. Pani učiteľka pripravila aktivitu s obrázkami a hláskami a škôlkari skúšali svojich kamarátov prvákov. Na záver si  všetci spolu veselo zaspievali fašiangovú pesničku. Už teraz sa tešíme na nových prváčikov, ktorí prídu v septembri.

  Ďakujeme za milú návštevu.

  Vedenie ZŠ

 • EXPERT GENIALITY SHOW - vyhodnotenie celoslovenskej súťaže

  Expert Geniality Show

  -  je celoslovenská súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorú vyhlasuje Talentída, n. o. Bratislava. Je to súťaž, ktorá podporuje logické a kritické  myslenie a súťaživosť.

  Zároveň dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať. Dáva žiakom čo najviac priestoru na osobný rozvoj, učí ich zodpovednosti, systematickej práci a radosti z myslenia. V tejto súťaži sa môže získať - čestný titul EXPERT v každom tematickom okruhu ak je umiestnenie v prvej štvrtine všetkých zúčastnených a cennejší titul TOP EXPERT za umiestnenie v prvej stovke.

  Súťaží sa v 4 kategóriách – EXPERT 6, EXPERT 7, EXPERT 8 a EXPERT 9, v 5 témach – Tajomstvá prírody, Mozgolamy, Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Do you  speak english.

  Do celoslovenskej súťaže sa už po tretíkrát  zapojili aj 20 žiaci našej školy. Z týchto 20 žiakov získalo 10 žiakov titul EXPERT:

  Expert 6 – téma Tajomstvá prírody – Dominika Halčinová a Lenka Selepová 6.A

  Expert 7 – téma Tajomstvá prírody – Fudalyová Michaela, Brežinová Miroslava, Nebusová Anna  7.A

  Expert 8 – téma Mozgolamy –  Grich Ján 8.A

  Expert 9 – téma Dejiny, udalosti, umenie – Pattermann Sebastián 9.A

                     téma Tajomstvá prírody – Zuzana Bujňáková  9.B

  Veľkým úspechom našej školy je však získanie titulu TOP EXPERT žiačky 9.A triedy Lucie Zamkovskej, ktorá sa umiestnila na 46. mieste z celkového počtu 1327 zúčastnených.

  Najviac však zažiarila žiačka 9.A triedy Monika Grichová, ktorá sa umiestnila na krásnom 1. mieste z 1327 všetkých zúčastnených žiakov z celého Slovenska.

  Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za ich zodpovedný prístup k tejto súťaži a najmä za to, že týmto úspechom našu školu dostávajú do povedomia širokej verejnosti a aj celého Slovenska. Tešíme sa, že súčasťou Galérie slávy  EXPERT bude naša žiačka Monika Grichová a teda aj naša škola.

  Mgr. Alica Kušionová

 • Hviezdoslavov Kubín

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

  Hviezdoslavov Kubín

  Nabrúsme si hrdielka! To bolo ústredné heslo všetkých interpretov poézie a prózy na druhom stupni našej školy, čo sa chystali po výbornom zvládnutí triedneho kola, na celoškolské. Konalo sa dňa 6. februára 2018 na 6. vyučovacej hodine. Súťažilo sa v dvoch kategóriách (II. kategórii – 5. a 6. ročník a III. kategórii - 7. a 9. ročník).

  II. kategória – poézia

  1. miesto – Andrea Fedorová
  2. miesto – Simona Fiamčíková
  3. miesto – Melánia Valiceáková

  II. kategória – próza

  1. miesto – Veronika Ziburová

  III. kategória – poézia

  1. miesto – Monika Grichová
  2. miesto – Olívia Staviarska, Anna Nebusová, Lívia Koščáková
  3. miesto – Viktória Rybovičová

  III. kategória – próza

  1. miesto – Michaela Fudalyová
  2. miesto – Benjamín Morozov

  Všetci úspešní recitátori si odniesli pestré ceny nielen za odvahu, ale hlavne za kvalitné podanie ukážky. Spokojní boli všetci, veď sme mali akoby malé školské divadielko, na ktoré sa z veľkého obrazu interaktívnej tabule usmieval „pán Hviezdoslav“.

   

  PaedDr. Ľudovít Gumulák

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

  Fašiangy, Turíce..., tak sa spieva v jednej pesničke. Všetci dobre vieme, že fašiangy sú časom zábav, plesov a karnevalov. Po nich nasleduje pôst, cez ktorý všetka zábava utícha až do Veľkej noci. Keďže zábavu majú radi nielen dospelí, ale aj deti, už tradične sme pripravili karneval, ktorý bol zároveň aj odmenou za polročné snaženie -  vysvedčenie.  Bolo vidieť, že z roka na rok si žiaci pripravujú čoraz krajšie a kreatívnejšie masky, z ktorých je ťažko vybrať tie naj... Nakoniec porota vybrala a ocenila masky, za ktorými sa ukrývalo kus nápaditej práce a žiaci si ich vyrobili sami alebo  spoločne s rodičmi, starými rodičmi, s kamarátmi. Po vyhodnotení sa všetci dobre zabávali. Do tanca im hrali chlapci zo 7.A triedy.

 • Učenie, ktoré motivuje

  Do galérie Učenie, ktoré motivuje boli pridané fotografie.

  Žiaci  4. A triedy si obľúbili prácu s portálom Kozmix a Stroj na jednotky. Portál  Kozmix  prinášal celý polrok  vzdelávacie a zábavné aktivity pre celú triedu. Pretože Kozmix odmeňuje všetkých, ktorí  radi súťažia, aj žiaci 4. A triedy boli odmenení certifikátmi, krásnymi samolepkami  a časopismi, ktoré im ponúkli hlavne kopec zábavy.  Zábavné vyučovanie ponúka aj žiacka súťaž Stroj na jednotky. Táto aktivita motivuje žiakov na učenie doma. Vďaka nej si žiaci uvedomujú význam domácej prípravy na vyučovanie. Dôkazom je žiačka Natália Andrášová, ktorá úspešne absolvovala  všetky doterajšie kolá on-line súťaže Stroj na jednotky 2017/2018. Svojím doterajším výkonom sa po 1. polroku umiestnila na  5. mieste zo  6066 žiakov v celej Slovenskej republike.  Blahoželáme!

  Mgr. D. Karabová

 • Všetkovedko

  Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

  Už po deviaty raz sme sa zapojili do súťaže pod názvom VŠETKOVEDKO. Je to celoslovenská súťaž pre žiakov 2.-5. ročníka, v ktorej sa ukážu vedomosti žiakov z mnohých oblastí ako sú: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, vlastiveda, prírodoveda, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova. Pätnásť žiakov 1. stupňa dostalo možnosť porovnať si svoje vedomosti so žiakmi z celého Slovenska. Titul Všetkovedko získali: K. Odumorková 2.A, S. Krigovský 3.A, Š. Suchý a N. Andrášová 4.A. Najúspešnejším žiakom v súťaži Všetkovedko sa stal Šimon Suchý zo 4.A triedy. Šimon tak zároveň získal titul Všetkovedko školy. Blahoželáme! Gratulujeme aj ostatným žiakom, ktorí boli len kúsok od titulu Všetkovedko. Sú to: P. Kostková, Z. Chlebáková, V. Adamcová, V. Gregorová, C. Pavličková, M. Just, Z. Grivalský, L. Farkaľová, D. Kostka, A. Budzáková a Z. Halčinová. Za svoje úsilie a vedomosti všetci žiaci dostali diplomy a tiež vecné ceny.

  Mgr. D. Karabová

 • Hviezdoslavov Kubín

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

  Súťaž Hviezdoslavov Kubín obľubujú žiaci, ktorí radi prednášajú poéziu a prózu. Aj tento rok bol o prednes veľký záujem. V utorok 30. januára sme si vypočuli prednes žiakov v kategórii 2. - 4. ročník. Porota vyhodnotila a vybrala najlepších recitátorov. Tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Kežmarku.

  Próza: 

  1. miesto - Brežinová Barbora 3.A

  2. miesto - Odumorková Katarína 2.A

  3. miesto - Andrášová Natália 4.A

  Poézia:

  1. miesto -  Olšavská Viktória 4.B

  2. miesto - Chlebáková Zuzana 4.A

  3. miesto - Halčin Tomáš 2.A

  Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnej súťaži. 

 • Miss bábika - školské kolo

  Do galérie Miss bábika - školské kolo boli pridané fotografie.

  Dňa 29. januára 2018 sme súťažili o titul Miss bábika 2018. Žiačky 1. a 2. ročníky predviedli svoj  talent spevom uspávanky a ľudovej piesne.  Porota vybrala najlepšie speváčky, ktoré nás budú reprezentovať v obvodnom kole v kinosále mesta. 

  Vyhodnotenie:

  Kategória 1. ročník:    1. miesto -  Alexandra Lenďáková 1.A

                                    2. miesto -  Sofia Chovaňáková 1.B

                                    3. miesto - Ela Čupková 1.B

  Kategória 2. ročník:   1. miesto - Tatiana Gancarčiková 2.A

                                     2. miesto - Zuzana Halčinová 2.A

                                     3. Aneta Budzáková 2.A

  Blahoželáme!

 • Plavecký výcvik

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

  Žiaci 3. ročníka sa v dňoch 8. 1. - 19. 1. 2018 zúčastnili plaveckého výcviku v Ľubici. Počas dvoch týždňov si osvojili základy plávania, utužili si vzťahy a tiež si zasúťažili. Na záver si najlepší plavci zmerali svoje plavecké sily  a na okresnom kole v plávaní nás bude reprezentovať Rebeka Šolcová z 3.A triedy. Všetci žiaci získali diplom za úspešné zvládnutie plaveckého výcviku. 

 • Novoročný florbalový turnaj starších žiakov

  Do galérie Novoročný florbalový turnaj starších žiakov boli pridané fotografie.

  V stredu 24.1.2018 sa naši starší žiaci zúčastnili Novoročného turnaja vo florbale v Základnej škole Lendak. Turnaja sa zúčastnili štyri kvalitné tímy, čo sa ukázalo na vyrovnaných a akciami nabitých zápasoch. Učitelia zúčastnených škôl sa zhodli na tom, že takýto kvalitný turnaj už dávno nezažili.

  Hralo sa systémom každý s každým. Naši chlapci sa dostali do finále, kde si zmerali sily s chlapcami z Nižnej brány. Zápas skončil nerozhodne 2:2, nasledovalo predĺženie, ktoré neprinieslo ani jednému mužstvu zlatý gól, a tak nasledovali samostatné nájazdy (chýbalo nám kúsok športového šťastia), ktoré rozhodli o víťazovi turnaja.

  Našu školu reprezentovali: Štefan Bujňák, Dávid Bernatek, Peter Knapík,  Timotej Bočkai, Kistián Burdíček, Oliver Želonka, Dávid Jurčák, Andreas Krišák, Ján Grich, Sebastián Kiska, Michal Lopatovský, Lukáš Pajer (ZŠ J. M. Petzvala).

  Zápasy:

  ZŠ Lendak – ZŠ Dr. D. Fischera 3:5

  ZŠ Lendak – ZŠ M.R. Štefánika 2:3

  ZŠ Nižná brána – ZŠ Dr. D. Fischera 5:4

  ZŠ M.R. Štefánika - ZŠ Dr. D. Fischera 5:2

  ZŠ Lendak – ZŠ Nižná brána 3:5

  ZŠ M.R. Štefánika – ZŠ Nižná brána 2:2 (0:1) - nájazdy

  Celkové poradie:

  1. ZŠ Nižná brána, Kežmarok
  2. ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá
  3. ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
  4. ZŠ Lendak

  Všetkým tímom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie športové podujatie.

  PaedDr. Ľudovít Gumulák

 • Slovania v Podkarpatskej kotline - Veľká Morava

  Do galérie Slovania v Podkarpatskej kotline - Veľká Morava boli pridané fotografie.

  Na hodinách dejepisu si žiaci 7. ročníka pripravili a prezentovali projekty na tému Slovania v Podkarpatskej kotline = Veľká Morava. Žiaci svojím bádaním a poznatkami obohatili vedomosti svojich spolužiakov, ako aj rozvíjali čitateľskú gramotnosť a komunikačné schopnosti. 

  Mgr. M. Fudalyová 

 • ŠŤASTNÉ A VESELÉ...

  Milí žiaci a rodičia, dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.

  Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie .

  Vianočné sviatky – čas radosti.  Tíško znejú koledy , tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia .Vychutnajme si ich so všetkým čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty , a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.

  Prajem Vám všetkým ešte raz príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím i po celý Nový rok.

                                                                          Mgr. Elena Stachová, riaditeľka školy

 • VIANOCE v našej škole

  Do galérie VIANOCE v našej škole boli pridané fotografie.

  Pred odchodom na vianočné prázdniny sme oslávili Vianoce aj v škole. O pestrý vianočný program sa postarali žiaci z prvého aj druhého stupňa. Úvod patril už tradične našim šikovným mažoretkám zo 4.A triedy. Ľudové Vianoce nám predstavili žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Šikovní speváci z druhého stupňa si pripravili anglické koledy a na záver sme si všetci zaspievali naše vianočné koledy. Bodku za programom v podobe bábkovej rozprávky „O kocúrikovi, ktorý zachránil kráľovstvo“ nám zahrali žiaci 3.A triedy.

  Súčasťou „NAŠICH VIANOC“ bola aj vianočná tržnica, ktorú navštívili nielen naši žiaci a učitelia, ale aj škôlkari. Všetci mali záujem dokúpiť posledné darčeky pre svojich najbližších. Radosť v očiach najmenších svedčila o tom, že urobiť niekomu radosť im nie je cudzia.

  Vedenie školy

 • Vianoce v 5.B

  Do galérie Vianoce v 5.B boli pridané fotografie.

  Posledný deň školského vyučovania v tomto kalendárnom roku si aj žiaci 5.B urobili svoje triedne Vianoce. V priebehu týždňa mohol každý žiak priniesť do školy ľubovoľný darček, ktorým by chcel obdarovať svojho spolužiaka. Tak sa žiakom podarilo nazbierať peknú hromadu darčekov. Každý z nich bol zabalený vo vianočnom darčekovom papieri a v deň triednych Vianoc si každý žiak vyžreboval darček. Do tejto milej akcie, ktorá sa niesla v príjemnej, veselej a mierne napätej atmosfére (nikto netušil, aký darček si vyžrebuje) žiaci prispeli čokoládami, dezertmi, kľúčenkami, diármi, vonnými sviečkami, či plyšovými hračkami.

  Mgr. Jana Šavelová

 • Vianočná tržnica v škole

  Milí žiaci, pozývame vás i vašich rodičov a známych na školskú vianočnú tržnicu, ktorá bude prebiehať vo vestibule hlavnej budovy školy v piatok 22. 12. 2017 o 10:00 hodine.

  Tešíme sa na vás!

 • O kocúrikovi, ktorý zachránil kráľovstvo - divadielko

  Žiaci 3.A triedy si pripravili pre svojich malých kamarátov bábkové divadielko "O kocúrikovi, ktorý zachránil kráľovstvo." Prvákom sa divadielko veľmi páčilo a hercov odmenili veľkým potleskom.

  Mgr. Ľ. Lešundáková

 • BELIANSKE VIANOCE

  Do galérie BELIANSKE VIANOCE boli pridané fotografie.

  V nedeľu 17. decembra v popoludňajších hodinách sme sa opäť stretli na námestí mesta už na tradičných Belianskych Vianociach. V stánkoch sa predávali výrobky žiakov a učiteľov, ktoré si pripravovali už od začiatku školského roka. Výťažok z predaja bude poskytnutý žiakom z rodín, ktoré trpia núdzou. Veríme, že aj takouto malou pomocou im spríjemníme vianočné sviatky a vyčaríme úsmev na tvári.

  Vianočnú atmosféru nám spríjemnili žiaci všetkých škôl svojim spevom, tancom a básničkami.

  Naši žiaci  pod vedením p. uč. Halčinovej a Lešundákovej pre nás pripravili tradičné „Ľudové Vianoce“, v ktorých bolo vidieť veľký kus práce a hereckého i speváckeho talentu.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili Belianskych Vianoc a tiež tým, ktorí prispeli na dobrú vec.

  Vedenie ZŠ

 • Vianočné aranžovanie

  Do galérie Vianočné aranžovanie boli pridané fotografie.

  V príjemnej predvianočnej atmosfére a dní plných očakávaní najkrajších sviatkov v roku sa tohto roku uskutočnila v CVČ v Kežmarku súťaž v aranžovaní vianočných ikebán. Družstvo našej školy bolo zložené zo žiačok, ktoré uspeli v školskom kole. Tím

  tvorili žiačky piateho až siedmeho ročníka Bianca Galliková, Lenka Selepová, Alžbeta Tobisová, Simona Fiamčíková. Na súťaži preukázali zručnosti v tvorbe vianočnej ikebany, ktorú si zhotovili z vlastného materiálu. Za nápaditosť, tvorivosť a zručnosť získalo družstvo 1. miesto. Zároveň v individuálnej súťaži tvorivosti vianočných ozdôb na vianočný stromček získala 1. miesto Lenka Selepová žiačka 6.A triedy. Dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme im krásne a pokojné vianočné sviatky.

  Ing. Ľ. Brincková

 • Kukučka obyčajná- výtvarná súťaž

  Do galérie Kukučka - výtvarná súťaž boli pridané fotografie.

  Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže na tému:  Kukučka obyčajná – vták roka 2017.

  Cieľom súťaže je priblížiť čo najširšiemu okruhu verejnosti kukučku obyčajnú, tak ako ju poznáme, jej životný priestor a ohrozenie. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. aj 2. stupňa našej školy.

  Trojčlenná porota, po prezretí prác udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto a  vecné ceny. Hodnotí sa výtvarný prejav, nápaditosť  a prihliada sa aj na ekologický odkaz práce.

  Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.

  Mgr. D. Karabová a Mgr. N. Labusová

strana: